11.01.2021
fb_n
tw_n
in_n
- Forus sin viktigste verdi er nettverk, Forus er av og for mennesker. Det skal gjenspeiles i våre nye kommunikasjonskanaler. Disse skal spre informasjon om alt som skjer og være et talerør for de gode historiene, sier talsperson for Forus-samarbeidet, Stein Racin Grødem, som til daglig er administrerende direktør i Forus Næringspark. 

Mandag 11. januar lanseres den nye identiteten til Forus og startskuddet går for ny satsing på merkevarebygging og innholdsproduksjon i mange ulike kanaler. 

Forus-samarbeidet ble initiert i 2012 for å drive en samlet identitets- og merkevarebygging av Forus som landets viktigste senter for næringsvirksomhet og verdiskaping. Det er Forus Næringspark - eid av kommunene Stavanger, Sandnes og Sola, som leder arbeidet.  

Nå revitaliseres Forus med ny visuell identitet og moderniserte kommunikasjonskanaler for å rigge seg for fremtidens næringsvirksomhet. Tradisjonelt har Forus hatt et godt omdømme som senter for olje- og gassvirksomhet og norsk verdiskaping.  Basert på kompetanse og teknologi fra denne bransjen, vokser det nå frem nye industrier og miljøer som setter Forus på kartet for fremtidens virksomheter.  

- Konkurransebildet er et litt annet i dag enn det var for ti år siden. Når vi nå går inn i et nytt tiår er vi nødt til å ha en klar strategi for hvordan Forus kan befeste sin posisjon som Norges viktigste næringsområde, forteller Grødem.  

 

For Us – en internasjonal merkevare for hele Forus 

Den nye logoen utarbeidet av Sandnes-byrået Destino, er i et tidløst og minimalistisk design som skal ha et bredt bruksområde og representere Forus i sin helhet. En opphevet tekst gir logoen dobbel mening, alt etter hvordan du leser det. Forus eller For Us. Dette er sentralt for den videre identitetsbyggingen. 

- Vi jobber for alle de 46 000 ansatte vi huser i dag og alle fremtidige arbeidstakere, understreker Grødem og legger til at For Us også signaliserer økt fokus på internasjonale målgrupper. Forus er et inkluderende og internasjonalt arbeidsmiljø med innflyttere fra hele verden, og merkevaren må representere dette mangfoldet.  

 

Vil fremme urbanitet og livsstil 

I forbindelse med en ny og fremtidsrettet identitet lanserer Forus nye, moderniserte nettsider hvor brukeropplevelse står i sentrum. Målet er at disse skal fungere som en helhetlig informasjonskilde innen næring, livsstil og reiser til og fra – og innen Forus. 

- Særlig livsstilsaspektet har vært sterkt underkommunisert tidligere. Forus er jo mer enn bare et næringsområde. Vi vil løfte frem de sosiale møteplassene og de urbane kvalitetene som gjør Forus til ikke bare et attraktivt sted å jobbe – men et attraktivt sted å leve, poengterer Grødem.  

 

Pulsmåler på Forus 

Nå settes det lokale ressurser til for å være enda tettere på den innovasjonen, teknologiutviklingen og verdiskapingen som foregår på Forus. Samarbeidet henter inn innholdsprodusenter som skal oppsøke og formidle de gode historiene. En av dem er skribent Ingrid Vervik Salte. 

- Forus vil få sin egen lille redaksjon og pulsmåler som skal dra rundt og rapportere om alt det spennende som skjer her. Våre kanaler skal være et talerør for alle som har interesser på Forus og jeg vil derfor oppfordre alle som har en historie å dele om å tipse oss, oppfordrer Salte. 
DSC00788

Andre artikler