26.04.2021
fb_n
tw_n
in_n
IKEA-medarbeiderne har redusert bilbruken til og fra jobben på Forus med hele 23%  gjennom et 12 ukers prosjekt for bedre helse og økt bærekraft. - Utgangspunktet var at vi ville oppfordre medarbeiderne til å redusere bilbruken på jobbreiser. I tillegg til at dette er lokalt bærekraftarbeid, håpet vi prosjektet kunne bidra til bedre helse for den enkelte, forteller bærekraftansvarlig ved IKEA Forus, Heidi Wullum. 

IKEA utfordret sine medarbeidere til å la bilen stå i 12 uker. I stedet kunne de sykle, gå eller ta kollektivtransport. Deltakerne måtte forplikte seg til å la bilen stå. 21 medarbeidere deltok i perioden oktober – desember. Det er imponerende med tanke på at dette var vintersesong. De har også en gruppe nå i vår, med fem deltakere. Flere bedrifter er også med i den puljen. 

Deltakerne fikk en helseundersøkelse før og etter prosjektet, en FitBit, en personlig reiseplan, de fikk låne el-sykkel og de ble med i en Facebook-gruppe for å motivere hverandre. Det ble arrangert konkurranser i løpet av perioden og deltakerne ble samlet til en motivasjonssamling ved oppstart og en oppsummeringssamling til slutt. 
 
- Vi har hatt et meget godt samarbeid med HjemJobbHjem, de har besøkt oss flere ganger for å rekruttere deltakere og følge dem opp. Vi har støttet opp blant annet med info i de interne kanalene våre og innendørs låsbar sykkelparkering på varehuset, sier Heidi. 

Så hva er resultatet? 
I tillegg til et tydelig engasjement i gruppa som også smittet over på andre, blant annet gjennom mye og hyggelig sykkelsnakk i lunsjen, viser prosjektets første gruppe gode resultater. Undersøkelsen blant deltakerne, som ble presentert på avslutningssamlingen, viser at prosjektet har ført til varig endring for flere av dem.  

HjemJobbHjem skriver i sin oppsummering: «Tidsbruk i forbindelse med jobbreisen var den største barrieren for å sette bilen hjemme. Flere har fått hverdagen til å gå opp tross endring i reisevaner. Deltakerne velger å sykle selv om de da bruker noe mer tid på jobbreisen. Prosjektet har gitt deltakerne «et spark bak» til endring i reisevaner. Mange hevder at de har blitt mer aktive i hverdagen generelt. Deltakerne er i stor grad også blitt gode ambassadører i sin bedrift og omgivelser…. Med det konkluderer vi at mosjon i forbindelse med jobbreisen er gull verdt!»

Se video av prosjektet her.
IKEA2
SYKLE TIL JOBBEN: Deltakerne på helseprosjektet fikk blant annet låne elsykkel de 12 ukene prosjektet varte.
 
IKEA1
TRYGG PARKERING: IKEA Forus har innendørs, låsbar sykkelparkering rett ved personalinngangen til varehuset.
 
IKEA
MEGET FORNØYD: Bærekraftansvarlig Heidi Wullum ved IKEA Forus har koordinert helseprosjektet fra arbeidsgivers side.
 

Andre artikler