02.12.2020
fb_n
tw_n
in_n
– Dette er den beste testarenaen i verden og gjennom YAGO kan alle typer teknologier testes ut. Det er unikt, sa forretningsutvikler i Seabrokers og tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under åpningen (se video nederst).

Testarenaen er 120 fotballbaner stor og i et område med vanlig trafikk, ikke et lukket anlegg. YAGO består av selve testområdet, et nytt mobilitetspunktet som nå bygges og næringsklyngen med aktører fra bransjen.

Mobilitetspunktet åpner opp for mulighet til å teste alt fra autonome sykler, biler og pods til roboter, persondroner og postdroner. Geografisk strekker det seg opp mot bussveien mellom Forus Vest-Øst og Forus Nord-Sør. Punktet vil bli en fysisk testarena for mobilitetsløsninger, spesielt løsninger knyttet til “last mile”-mobilitet og logistikk.

Punktet vil fungere både som testarena, men også et utstillingsvindu for leverandører og ulike aktører. Det skal bidra til å skape vekst, næring og vise frem ulike tjenester og til kunder. Selve arealet settes opp i ulike soner, men punktet kan tilpasses den enkeltes ønsker og behov for ulike former for testing.

– For å følge med i teknologiutviklingen er slike testmuligheter som YAGO nå tilbyr helt essensielt for at Norge skal kunne utvikle nye arbeidsplasser i fremtiden, sier Solvik-Olsen.

Forus Næringspark, Mobility Forus og Kolumbus samarbeidet om testing av Norges første autonome kjøretøy på offentlig vei i 2018. Gjennom testkjøringen på Forus fikk partene verdifull kunnskap som de nå benytter til å etablere næringsklyngen YAGO for autonome teknologier på Forus.

YAGO vil arbeide for å etablere møteplasser for medlemmene, initiere samarbeidsprosjekter i klyngen som bidrar til forskning, innovasjon, kompetanse og forretningsutvikling. Klyngen vil gjennomføre aktiviteter som stimulerer økt samhandling og erfaringsoverføring, bidrar til nyetablering innen klyngens kjernevirksomhet og øke medlemmenes internasjonale fokus.

Partnere i YAGO testarena på Forus:

Seabrokers Group har hovedkontor på Forus og leverer et variert spekter av tjenester; innen skipsmegling, eiendomsutvikling, drift av eiendom, fundamentering, havnekraner, havovervåkning og sikker løfthåndtering.
Mobility Forus er et nasjonalt selskap som er ledende innen testing, utvikling, introduksjon og operasjon av autonome kjøretøy i Norge. Eies 50/50 av Seabrokers og Boreal.
Forus Næringspark jobber for at Forus skal befeste sin rolle som et næringsområde av både nasjonal og internasjonal betydning. Selskapet er en pådriver for nye transportløsninger og transformasjon av Forus-området.
Ring er spesialister på digitalisering. Selskapet løser komplekse utfordringer i industrien og samfunnet for en bærekraftig omstilling mot det grønne skiftet.
Robotic Innovation leverer neste generasjons mobile robot-løsninger for å håndtere transport og logistikk i næringsbygg og industri. Har skapt konseptet #AlexisTheRobot.

Øvrige partnere er Universitetet i Stavanger, Oceaneering, KVS Technology, Nordic Unmanned, Kverneland, Sandnes kommune og Avinor.
DSC00261
DSC00240
DSC00237
quotation
YAGO, det største uavhengige testområdet for autonome kjøretøy i Europa, har åpnet på Forus.  

Andre artikler