24.06.2021
fb_n
tw_n
in_n
Med fire ansatte og en knallgod idé har Forus-bedriften Agri-e klart å skaffe 29 millioner til et pilotprosjekt for teknologi som videreforedler biogass og naturgass til hydrogen, strøm og CO2. Bedriften er nok et eksempel på at god kompetanse fra oljeindustrien bidrar til utvikling av nye, grønne næringer. 

– Jeg hadde hatt ideen i noen år, men hadde det for godt i oljå, da nedturen kom i 2015 gjaldt det å snu seg rundt, sier daglig leder Egil Vigdel. – Det som trigget meg var hvordan jeg kunne bidra til å løse noen av de utfordringene vi står overfor; CO2-overskuddet, matmangel og energiunderskudd. Skal vi redusere klimautslippet er vi avhengig av teknologi som gir den beste energieffektiviteten og fleksibiliteten fra tilgjengelige energikilder, uten klimagassutslipp. I tillegg må vi løfte blikket: Hvilke energikilder har vi tilgjengelig og hvordan bruker vi disse på best mulig måte enten det er i en by, en havn eller et industriområde, forklarer Vigdel. 
 

Kortreist energi 

– Hva er unikt ved deres metode? 

– Gjennom våre systemer vil en øke energieffektiviteten og fleksibiliteten ved bruk av biogass og naturgass, i tillegg til at vi har kontroll på all CO2 for bruk eller lagring, sier prosjektansvarlig Kjell Husabø og forklarer: – Elektrifisering av samfunnet krever store mengder fornybar energi. Når vi produserer hydrogen og strøm av gassene inkluderer vi dem som en del av elektrifiseringen av samfunnet. Våre energisystemer vil plasseres der det er tilgang på biogass eller naturgass. Dette gir desentralisert energiproduksjon i nærhet til energiforbrukerne, med andre ord kortreist energi. Slik bidrar også teknologien til økt energitilgang og leveringssikkerhet, samt avlastning på strømnettet. 

– Hva er bruksområdene? 

– Hydrogen og CO2 er godt egnet for flere områder. I første omgang ser vi på hydrogen til transport. I tillegg har vi områder som ammoniakk, drivstoff til luftindustri, proteinproduksjon og flere industriprosesser. CO2 fra biogass kan benyttes til veksthus for økt matproduksjon. I tillegg kan den brukes innen blant annet algeproduksjon, kjøling og flere industriprosesser hvor den erstatter fossil CO2. 
 

Støtte fra Equinor og Shell 

Bidragsytere til piloten er både Equinor og Shell, i tillegg til Norled og Aarbakke Innovation som samarbeidsparter. Selskapet har også med seg ressurser fra andre selskaper i regionen med bakgrunn fra olje- og gassektoren, og ser hvor verdifull denne kompetansen er for løsninger. Piloten skal testes i Risavika gasstestsenter fra desember i år og utover første halvår 2022. Agri-e har fått med seg lokale investorer, blant andre Westco AS og Arne Incoronato.  

– Etter piloten, hvor går veien videre? 

– Vi jobber med å få på plass et forprosjekt sammen med IVAR IKS og Norled, og andre muligheter for oppskalering og fullskalaprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Det planlegges en ny emisjon i løpet av høsten for å ta neste steg mot kommersialisering og internasjonalisering. Markedet i Norge er lite i forhold til det behovet som kan dekkes i utlandet, det er der den virkelige veksten skal foregå, samstemmer Vigdel og Husabø og understreker hvor uvurderlig hjelpen har vært fra Energiklyngen NES og Validé og hvor viktig det har vært med støtte fra virkemiddelapparatet; ENOVA, Innovasjon Norge og VRI Rogaland. 
Agri%20e
TRIVES PÅ FORUS: Med årevis av bakgrunn fra oljebransjen satser Kjell Husabø (tv) og Egil Vigdel i fornybarbransjen fra nye lokaler hos FOMO. 

Andre artikler