06.09.2021
fb_n
tw_n
in_n
Forus-selskapet Upheads har hatt en rekordvekst de siste årene. En viktig suksessfaktor har vært en mangfoldig rekruttering, men de er ikke i mål enda. Oppfordringen er klar: – Vi trenger flere kvinner i IT!

Upheads leverer IT-løsninger til over 2 000 små og mellomstore bedrifter. De har de siste fire årene doblet antall ansatte og etablert seg som en ledende IT-leverandør. Annerledesåret i fjor resulterte i rekordomsetning – nå ser de fremover mot videre vekst.

– Vi tilhørte en av de få bransjene som rekrutterte i fjor. Er det én positiv ting pandemien har medført er det en akselerasjon i digitalisering av arbeidsprosesser gjennom blant annet nye arbeidsvaner. Det har gitt en økt etterspørsel etter sikkerhet, kvalitet og effektivitet, sier daglig leder Bjørg Tomlin.

Tomlin har lang fartstid innen IT og telekom, og har tidligere erfaring fra Telenor og Altibox. Da hun tok over lederrollen i Upheads hadde selskapet rundt 50 ansatte. Nå teller de 115 hoder ved hovedkontoret på Forus og de sju avdelingskontorene.
 

En bransje i ubalanse

Et viktig fokus for å sikre selskapets vekst har vært en mangfoldig rekruttering. Tomlin er en av få kvinnelige toppledere i bransjen – og det er noe hun ønsker å gjøre noe med.

– Vi trenger flere kvinner i IT! Jeg tror en jevn kjønnsbalanse er nøkkelen til suksess. Teknologi er en driver for innovasjon og utvikling, og er for viktig til å overlates til ett dominerende kjønn. Vi trenger de beste hodene der ute – enten er kvinner eller menn. I Upheads har vi økt kvinneandelen de siste årene, men vi er langt ifra i mål, forteller hun.

IT-bransjen i dag består av 28% kvinner og bare 17% av topplederne er kvinner. Dette henger sammen med en skjev kjønnsfordeling i utdanningen, mener Tomlin.

– Den lave kvinneandelen i bransjen gjenspeiler andelen kvinner som tar IT-utdanning. Vi skulle så gjerne rekruttert flere kvinner, men da trenger vi også flere kvinnelige søkere. Utfordringen er hvordan vi skal få flere unge jenter til å fatte interesse for IT og søke seg inn på IT-studier og -stillinger.
 

«IT med mening»

Tomlin tror at en del av forklaringen er at bransjen kan framstå som komplisert og kjedelig utad.

– Mange har nok en misoppfatning av IT-bransjen. Der har vi et ansvar for å vise at IT-jobber kan være mangfoldige, spennende og meningsfylte, oppfordrer hun.

Sistnevnte er særlig viktig for Upheads. De har derfor lansert uttrykket «IT med mening».

– Vi jobber for at det vi driver med skal oppleves som meningsfylt både for våre ansatte og kunder. Medarbeiderne våre oppgir at det føles meningsfylt å hjelpe selskaper med å digitalisere og effektivisere prosesser og oppgaver som gjør arbeidsdagen enklere. Det er dette som er kjernen av vår virksomhet, sier Tomlin.

Det å ha en arbeidsplass som utgjør en forskjell og oppleves som meningsfull er stadig viktigere for særlig unge arbeidstakere.

– Skal vi jevne ut kjønnsbalansen og rekruttere flere unge kvinner til bransjen er vi først nødt til å se på hvordan vi kan inspirere dem til å velge en meningsfull karriere innen IT, avslutter Tomlin. 
Upheads
VIL HA FLERE KVINNER I IT: Da daglig leder Bjørg Tomlin tok over lederrollen i Upheads var det viktig å sikre et mangfoldig selskap gjennom rekruttering. Nå jobber selskapet for å styrke kvinneandelen i bransjen og vise at en karriere i IT kan være spennende og meningsfylt. Her sammen med noen av kvinnene i Upheads.

F.v: Cecilie Klungtveit, Marie Njaa, Eirin Nagell, Kristina Ruyter, Oda Helene Skjævesland, Bjørg Tomlin, Kristine Grude Nesvik, Bente Halvorsen, Henriette Eide Ljones, Ann Katrin Rege og Oda Delin Kollsgård.

 

Andre artikler