15.03.2021
fb_n
tw_n
in_n
Avinor jobber for å effektivisere lufthavndriften gjennom utnyttelse av ny teknologi, og med det imøtekomme flyselskapenes forventning til effektivisering og automatisering. Når har de inngått en partneravtale med Yago på Forus. Næringsklynga for autonome teknologier skal gi tilgang til mer kompetanse om ulike aktørers behov.
 
– Avinor skal følge utviklingen og initiere smart bruk av teknologi for å kunne være et ledende konsern innen luftfart også i fremtiden. Avtalen er en av flere lignende avtaler vi inngår for å tiltrekke oss nødvendig kompetanse og være del av et innovativt miljø i samspill med andre organisasjoner, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Avinor går inn som partner og vil sitte i selskapets styre.
 

Tester droneteknologi på Stavanger lufthavn

Gjennom samarbeidet med næringsklyngen har Avinor allerede inngått en ikke-kommersiell disposisjonsavtale med det Forus-baserte dronefirmaet KVS Technologies. KVS får låne en gammel hangar på Stavanger lufthavn for testing av dronene sine, under forutsetningen at det ikke kommer i konflikt med driften ved lufthavnen.
 
– Yago planlegger også et mobilitetspunkt på Forus. Det kan vi ta utgangspunkt i for å se hvordan vi på beste måte kan knytte det opp mot lufthavndriften, sier lufthavndirektør på Stavanger lufthavn Anette Sigmundstad.

Avinor ønsker å tilrettelegge for fremtidig mobilitetsløsninger innen norsk luftfart med utgangspunkt i eksisterende kompetanse, kapasitet og infrastruktur.
 
– Gjennom dette partnerskapet vil vi benytte vår eksisterende kompetanse og infrastruktur, og bidra til å arbeide frem nye løsninger som vi vil kunne dra nytte av i hele lufthavnnettverket, avslutter Sigmundstad.
 
– Avinor og Yago vil i tiden som kommer definere områder som kan lede til samarbeidsprosjekter i klyngen. Vårt felles arbeid skal bidra til forskning, innovasjon, kompetanse- og forretningsutvikling, sier Ronny Fiuren, som representerer Yago.
 

Andre artikler