04.06.2021
fb_n
tw_n
in_n
Seabrokers Services forvalter over 275.000 kvadratmeter nærings- og kontorbygg, hvorav 210.000 kvadratmeter på Forus. Nå har de inngått en avtale med Lyse som skal sikre byggene 100% fornybar og lokalprodusert strøm fra energigjenvinningsanlegget på Forus.  

Det inngår av avtalen at Seabrokers Services kjøper all strøm som blir produsert i anlegget, for å drifte næringsbyggene de forvalter. Strømmen produseres gjennom forbrenning av avfall som kommer fra blant annet næringsbygg. Det betyr i praksis at avfallet du kaster på kontoret gjenvinnes til strøm som går tilbake til næringsbygget igjen.  

Allerede 1. juni vil Seabrokers-byggene være sikret kortreist, fornybar strøm fra Forus-anlegget. Det vil gagne både leietakere, miljø og omgivelser, forteller daglig leder i Seabrokers Services, Lars Hagen.  

– At vi er kommet frem til en løsning som kommer både våre kunder, miljøet og energibransjen til gode, er veldig gledelig. Ved at vi nå signerer for 100% fornybar strøm, er vi indirekte med å bidra til økt utbygging av ren, norsk energi. Det liker vi. 

– Gjennom avtalen får leietakerne av Seabrokers en storkundeavtale som de ellers ikke ville oppnådd alene, som i tillegg inkluderer 100% fornybar garanti. Dette betyr null CO2 utslipp på sitt energiforbruk og et viktig bidrag til det grønne skiftet, legger Annette Bjorheim i Lyse til. 
Forus%20Energigjenvinning
FRA AVFALL TIL STRØM: I dette anlegget forbrennes avfall fra blant annet næringsbygg, som energigjenvinnes til strøm.

Andre artikler