Studenter og næringsliv samarbeider om bærekraftig innovasjon

Studenter og næringsliv samarbeider om bærekraftig innovasjon

21.01.2022
fb_n
tw_n
in_n
Gjennom innovasjonsprogrammet InGenious ved Universitetet i Stavanger kobles studenter sammen med lokalt næringsliv for å løse reelle utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål. Samarbeidet skal bidra til innovasjon og grønn omstilling i næringslivet.

InGenious-programmet ble startet av Innovasjonsavdelingen ved Universitet i Stavanger i 2019. Formålet er å skape synergier mellom universitetet og næringslivet, og gi studenter praktisk erfaring og karrieremuligheter, samtidig som næringslivet gis tilgang til ny kunnskap som kan bidra til mer innovativ og bærekraftig drift og utvikling.

– Vi har en ambisjon og strategi mot 2030 om å bidra til grønn omstilling gjennom forskning, utdanning og innovasjon. InGenious-programmet er en viktig del av vårt bidrag til et bærekraftig næringsliv, sier programansvarlig Nelly Narges Karimi.
 

Vinnende løsning: Samarbeidet med Forus-selskap

Siden oppstart har 100 studenter fra 25 land vært med å løse 32 utfordringer. Ved slutten av hvert program presenterer studentene sine løsninger før det utnevnes en vinner for den beste løsningen.

Forrige runde var det masterstudentene i anvendt finans, Sigve Kalve Klepsvik og Tung Le, som gikk av med seieren. De samarbeidet med Forus-selskapet Unlisted om å lage en forretnings- og innholdsplan for finansplattformen som skal demokratisere investeringer og entreprenørskap.

– Vi gikk ut til markedet, snakket med kundene og identifiserte hva som er utfordringene og fordelene. Det var veldig nyttig å få direkte kontakt med næringslivet. Vi fikk bekreftet at forretningsplanen vi jobbet med var relevant for dette markedet og vi kom med forslag til hvordan Unlisted kan gå fram for å markedsføre tjenesten, forklarer Klepsvik og Le som tror de har levert et arbeid som er verdifullt for selskapet.

Unlisted sitt formål er å gjøre det enklere å investere i nye selskaper og ta del i avkastningen, og gjøre det enklere for entreprenører å etablere, strukturere og hente kapital til nye bedrifter. Deres samfunnsoppdrag er knyttet til bærekraftsmålet for anstendig arbeid og økonomisk vekst.

– Arbeidet som Klepsvik og Le gjorde var nyttig for oss. Vi jobber med et komplekst domene og det er vanskelig å komme med konkrete og overveide strategier uten at man bruker en del tid på å sette seg inn i problemstillingene. Et samarbeid med akademia gir oss en fin mulighet til å få faglige og relevante innspill fra sidelinjen, forteller Fredrik Harestad, daglig leder i Unlisted.

Selskaper som ønsker å kobles med dyktige studenter til neste InGenious-program kan registrere seg i UiS sin samarbeidsportal. For mer informasjon, kontakt ingenious@uis.no.
 
UIS_Des-18
GJENSIDIG NYTTE: Forus-selskapet Unlisted har samarbeidet med UiS-studentene Sigve Kalve Klepsvik og Tung Le gjennom innovasjonsprogrammet InGenious.

Andre artikler