Sjefsøkonom om børsåret 2021: Forventer videre vekst i regionen

Sjefsøkonom om børsåret 2021: Forventer videre vekst i regionen

27.01.2022
fb_n
tw_n
in_n
I 2021 debuterte Forus-selskapene Desert Control og RESQUnit på børsen. Sjefsøkonom i SR-Bank, Kyrre Knudsen, tror 2022 blir et spennende år for mange Forus-bedrifter.
 
– Forus har mange spennende selskaper innenfor ulike bransjer. Det var kjekt å se at vi fikk en børsnotering av Desert Control og RESQUnit, sier Knudsen.
 
Nylig lanserte SR-Bank sitt årlige konjunkturbarometer som tar temperaturen på næringslivet i Sør-Norge. Barometeret gir forventninger til vekst innen energibransjen, samt industri og bygg og anlegg. Knudsen mener det er flere forhold som bidrar til denne veksten.
 
– Det er blant annet oljestøttepakken fra regjeringen, høye energipriser, økt aktivitet innenfor fornybar energi, gode priser på annen eksport og bra driv i eiendomsmarkedet. I tillegg ventes også høy vekst blant de som yter tjenester til andre bedrifter. Desert Control er for øvrig et veldig interessant eksempel på hvordan eksisterende kompetanse kan gi muligheter i helt nye markeder.

Les "Desert Control klare for internasjonal oppskalering: Vil fortsatt drive verdiskaping i regionen"
 

Bra driv i bolig- og hyttemarkedet

I begynnelsen av 2021 var bedriftene i området ganske preget av pandemien, men støttepakken innen oljebransjen dempet nedturen for en av de viktigste bransjene i regionen.
 
– De høye energiprisene for olje og gass i høst har bidratt til et løft for regionen og norsk økonomi generelt. Antall jobber har økt og er høyere nå enn før pandemien. Arbeidsledigheten falt og var nede i 2,1 prosent i Rogaland i november. Ellers har det vært bra driv i bolig- og hyttemarkedet fra sommeren 2020. Sammen med infrastruktur og anleggsprosjekter har dette bidratt til at bedrifter innenfor bygg og anlegg har klart seg bra, sier Knudsen.  
 

Utsikter for 2022

Signalene fra barometeret er at de fleste bedrifter venter god vekst utover 2022, men med en noe dempet aktivitet på begynnelsen av året.
 
– Som nevnt er arbeidsledigheten allerede lav, og en overvekt av bedriftene skal ansette flere. Dette er bra for privatpersoner, men for bedriftene kan dette gi økt kamp om arbeidskraften, og man må være bevisst på et strammere arbeidsmarked, mulig lønnspress, samt andre utfordringer som kan komme i kjølvannet av pandemien.
 
Selv om mange bedrifter har klart seg bra gjennom pandemien, er dette langt fra tilfellet for alle. Bedrifter innenfor uteliv, reiseliv og transport er forsiktige optimister til 2022. 
 
– Bransjene som har vært rammet av smitteverntiltak har vært gjennom noen tunge tak. For mange er det veldig vanskelig å omstille driften til andre inntektsområder. Varehandelen har blant annet hatt høy vekst, men denne er på vei ned og går trolig over i en periode med normalisering. Boligsektoren har også fått et betydelig løft siden vi har vært hjemme, kjøpekraften har vært ganske god, og renten er lav.
 

Forventer svingninger i aksjemarkedet

Aksjemarkedet har hatt store svingninger under pandemien, og nå ligger verdens aksjemarked nesten 40 prosent høyere enn før pandemien. Knudsen gir noen råd på tampen til dem som ønsker å investere i aksjer.
 
– Det er viktig å ha en godt gjennomtenkt plan og så holde seg til planen, selv om aksjemarkedet skulle falle eller stige mye. I gjennomsnitt har aksjer gitt bedre avkastning enn sikrere investeringer som obligasjoner, men risikoen er også større. Det har vært et godt aksjemarked i kjølvannet av pandemien og prisingen på en del aksjer har blitt høy. Dette kan tale for at vi må forvente noe større svingninger fremover. Da er det viktig at man har en gjennomtenkt plan, som står seg i både opp- og nedturer, sier Knudsen.

Andre artikler