Optimarin renser ballastvannet på skip over hele verden: Grønt og lokalt og verdensledende

Optimarin renser ballastvannet på skip over hele verden: Grønt og lokalt og verdensledende

02.02.2022
fb_n
tw_n
in_n
Endelig, i 2024 skal alle skip i verden ha renseanlegg for ballastvann. Da er det slutt på utsettelsene og da kan verden forhåpentligvis starte reverseringen av et av verdens største økologiske problemer. Sentralt i å utvikle metoden som skal bidra til rent ballastvann er Optimarin. De siste ti årene har Sandnes-bedriften solgt 1200 renseanlegg, de neste tre årene forventer de å selge like mange.
 
– Det begynte på 90-tallet i en garasje på Tasta, der vår gründer Halvor Nilsen utviklet et vannrensesystem. I dag bygger vi på den samme teknologien han forsket seg fram til da, forteller Bodil Broch-Austvoll, VP logistikk, HSEQ og HR og Tore Andersen, EVP salg & marked.

Optimarins styrke har alltid vært at de var tidlig ute og at selskapet derfor har vært klar etterhvert som nye regler har trådt i kraft. Men alt har tatt tid.
 
– Våre eiere, Klavenes Invest og Sparebanken 1 SR-bank og ikke minst gründeren selv, har vært sykt tålmodige med alle de utsettelsene og motbakkene vi har møtt i påvente av et endelig regelverk. Vi trodde det kom i 2011 fra FN-organisasjonen IMO (Intern Maritime Organization). Vi bemannet opp for å møte etterspørselen, bare for å erfare at for få av medlemslandene ville ratifiserte det, forteller de to, som selv har vært i bedriften i over 10 år.
 
Mens de ventet på ratifiseringen av IMO-reglene, kom USA med nye regler for sine farvann og lille Optimarins renseanlegg var det første som ble godkjent etter disse reglene.
 
– Vi har hele tiden bygget organisasjonen, brukt tid på automatisering og effektivisering. Vi er nå 45 medarbeidere, understreker Broch-Austvoll. – Samtidig har vi vært tidlig ute med testing slik at vi har vært klar for når for eksempel USA kom med nye regler. Det som koster og tar tid er testingen. Den begynte vi med for mange år siden, før vi ble et kommersielt selskap.
 
FN sier at frakt av fremmede arter er den tredje største miljøtrusselen vi har i verden, men IMO-regelverket ble likevel ikke ratifisert før i 2017, da ble det lagt til to års utsettelse. Det vil si at regelverket ikke trådte i kraft før i 2019, da med en endelig frist for innstallering av anlegg innen 2024. Halve verdensflåten på 60.000 skip har ennå ikke renseanlegg på plass. Så på tre år skal 30.000 skip installere anlegg.
 
– Hva er unikt med deres produkt?
– Vårt største pre er at anlegget lett kan tilpasses på de fleste skip pga stor fleksibilitet. Når det gjelder rensingen gjøres det med et filter og UV-lys på 35 kilowatt, så sterkt at det knekker DNA-et. En av våre lamper kan håndtere 167.000 liter i timen. Hele anlegget settes sammen med deler vi kjøper av andre. Det unike med vårt system er styringssystemet og dokumentasjonen. Det vi selger er en «IKEA-pakke» med en super bruksanvisning som verftet setter det sammen etter. Så kommer en fra oss og sjekker at alt fungerer som det skal, forklarer Andersen og legger til at kundene setter spesielt stor pris på den driftssikkerheten de tilbyr. Optimarin omsatte i fjor for 300 millioner kroner og eksporterer 97% av alt de selger.
 
Ballastvann brukes for å stabilisere balansen på skip. Ballastvannet fylles opp i ballasttanker når skipene ligger i havn, og et utall arter følger med. Når skipene skal lastes i en annen havn, tømmes vannet ut igjen sammen med de artene som måtte ha overlevd turen. Og det er mange. Det har i flere tiår vært kjent at ballastvann fra skip forrykker balansen mellom artene i det økosystemet de blir sluppet ut i og at nye arter kan skape store problemer. I noen tilfeller har effektene vært katastrofale. Så langt tilbake som i 1980-årene ble de store sjøene i USA og Canada infisert av europeisk sebramusling, mens en kinesisk østers inntok San Francisco-bukta. I kystområder i Sør-Norge har Stillehavsøstersen spredt seg over store områder. Fremmede arter er et fokusområde for naturforvaltning på internasjonalt nivå. Når fremmede arter først har etablert seg i et nytt område er det ofte særdeles vanskelig å fjerne dem igjen, og omkostningene ved en eventuell utrydding er ofte vesentlig høyere enn forebyggingstiltak. Fra 2019 var det påbudt å rense alt ballastvann.
Optimarin
VERDENSLEDENDE TEKNOLOGI: Bodil Broch-Austvoll, VP logistikk, HSEQ og HR og Tore Andersen, EVP Salg & Marked, viser stolt fram renseanlegget for ballastvann.

Andre artikler