Nytt senter for sirkulærøkonomi

Nytt senter for sirkulærøkonomi

18.03.2024
fb_n
tw_n
in_n

Forus Næringspark er nå godt i gang med å utvikle et 140-mål stort område vest for Forusbeen til et senter for sirkulærøkonomi. Planen er at IVAR, Renovasjonen IKS, Westco, Norsk Gjenvinning og Frilager skal kjøpe tomtene her når de er byggeklare i 2026.

- Dette er en nødvendig utvikling blant annet for at IVAR skal flytte gjenvinningsstasjonen for å få frigjort plass til et anlegg for CO2-fangst fra forbrenningsanlegget, sier forretningsutvikler Ronny Fiuren i Forus Næringspark. – Forbrenningsanlegget er det største punktutslippet i vår region og CO2-fangst herfra er nødvendig blant annet for at Stavanger kommune skal nå sitt mål om klimanøytralitet og kutt klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030. 

Allerede i 2001 var området plassert på byggesiden av langsiktig grense for landbruk i Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Nord-Jæren. Forutsetningen har i over 20 år vært at området skulle bygges ut innen 2040. Forus Næringspark kjøpte området i 2004 og det var et vilkår i konsesjonsvedtaket at det skulle drives landbruk på området fram til det blir bygd ut.

- Siden området i sin tid lå under vann har det kun et tynt lag med matjord. Det høye grunnvannsspeilet gjør at det bare har vært mulig å dyrke gras her. Under matjorda er det gammel, uttørket torvmyr og lengre nede såkalt gytje, en blanding av leire og humus. Da området ligger lavere enn kanalen på andre siden av Forusbeen, må vi pumpe overvannet opp i kanalen for at området ikke skal stå under vann, forteller daglig leder i Forus Næringspark, Stein Racin Grødem. Torven og det tynne laget med matjord skal nå flyttes til en bonde som skal bruke massene til jordforbedring og nyetablering av landbruksareal. 

- Når torv og matjord er kjørt bort vil vi fylle opp området med steinmasser. Dette blir gjort for å heve området og få naturlig fall til kanalen og for å gjøre grunnen stabil før vi kan bygge vei, vann og avløpsanlegg, vi kaller det forbelasting, forklarer Grødem. – Her regner vi med at forbelastningen vil være unnagjort på ca ett år. Steinmassene som kjøres inn er gjenbruk av overskuddsmasser fra andre byggeprosjekter i regionen. Dersom vi ikke tar imot disse overskuddsmassene havner de i deponi og samfunnet går glipp av en viktig ressurs.

 

 

Jordlag
GJENBRUK: Her vises hvordan jorden er inndelt. Torven og det tynne laget med matjord skal nå flyttes og brukes til jordforbedring og nyetablering av landbruksareal.
3930_ABA2_FORUS_V1
HUB FOR SIRKULÆRØKONOMI: Her vises et forslag til hvordan de ulike bedriftene skal plasseres.
Borghild Eldøen
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler