Nytt batteristudium til UiS: Et resultat av tett samarbeid med næringslivet

Nytt batteristudium til UiS: Et resultat av tett samarbeid med næringslivet

17.11.2021
fb_n
tw_n
in_n
Nylig ble det vedtatt at Universitetet i Stavanger innfører et bachelorstudium i batteri- og energiteknologi med oppstart høsten 2022. Det nye studieprogrammet skal utdanne Norges første batteriingeniører - en kompetanse næringslivet lenge har etterspurt.  

En av pådriverne for å få på plass en batteriutdanning i regionen er en prosjektgruppe bestående av Beyonder, Forus Næringspark, COWI og BlueDay Technology. Særlig batteriselskapet Beyonder har gått i bresjen for å sikre seg riktig kompetanse.  
 

Næringslivet viktig tilrettelegger for batteriutdanningen 

Næringslivet har lenge etterspurt en norsk batteriutdanning for å dekke kompetansegapet i den fremvoksende batteriindustrien. Nå kan Beyonder og resten av prosjektgruppa juble over å ha fått vedtatt det nye studietilbudet.  

– Det er veldig gledelig at vi nå har fått på plass Norges første batteriutdanning ved UiS. Dette er et resultat av et langvarig og tett samarbeid mellom næringslivet og universitetet, sier Ronny Fiuren i Forus Næringspark. 

UiS vil fortsette samarbeidet med næringslivet for å sikre de nye bachelorstudentene praksisplasser og relevant arbeidserfaring. Beyonder vil tilby studentene tilgang til laben deres på Forus.  

– At deler av utdanningen flyttes ut i batteri-laben på Forus vil gi studentene viktig arbeidserfaring og god tilknytning til næringslivet de skal ut i etter endt utdanning, sier Fiuren.  
 

Ettertraktet kompetanse 

Ifølge UiS er batteriteknologi og fornybar energi nøkkelen til å dekke fremtidens energibehov. Øystein Arild, instituttleder ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi har uttalt at batteriingeniørene vil bli svært ettertraktede på arbeidsmarkedet i en voksende industri. 

Etter planen skal Beyonders fabrikk stå klar til å produsere battericeller innen 2024. Dersom fabrikken etableres i Rogaland vil dette kunne bety 500 nye arbeidsplasser i regionen. Her vil det være et stort behov for de batteriingeniørene som UiS nå skal utdanne.  

Denne kompetansen vil ikke bare være ettertraktet lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Batteriindustrien er på full fart fremover i hele Europa, og det nye studietilbudet ved UiS vil kunne bane vei for et kompetanseløft i en ny, spennende industri.  

Studentene som starter på bachelor i batteri- og energiteknologi får en tverrfaglig ingeniørutdanning som kombinerer materialteknologi, datateknologi, fornybar energi, kjemiteknikk og matematisk modellering. Det jobbes også for å få på plass masterstudier og etter- og videreutdanning innen batteriteknologi.  

Andre artikler