Ny satsing skal gi fart til det grønne skiftet

Ny satsing skal gi fart til det grønne skiftet

09.10.2023
fb_n
tw_n
in_n

Fomo er på jakt etter grønne bedrifter som kan etablere seg i Easee sine gamle lokaler. Bygget skal transformeres til det de kaller «Fomo Renew Hub». Målet er å fylle bygget med bedrifter med kompetanse som kan bidra til verdiskapning og endring i hele regionen, landet og verden. Konseptets mål er å øke tempoet i det grønne skiftet.

- Globale utfordringer, krever lokale løsninger, og nå tar vi skikkelig sats, sier Marit Bråten, praktikant hos Fomo.  Marit har vært en av hovedbidragsyterne for Fomos nye satsing. Torsdag presenterte hun konseptet for omlag 50 lydhøre interessenter. Hun fortalte at Fomo Renew Hub ønsker å legge til rette for samarbeid og kunnskapsdeling gjennom aktiviteter som fremmer læring og innovasjon gjennom å bygge relasjoner på tvers av bransjer og fagområder.

-Vi ønsker å samle kloke hoder og eksisterende teknologi fra privat og offentlig sektor, myndigheter og utdanningsetater til en felles arena hvor målet er at alle drar i samme retning, forklarer Marit til forus.no. 

I vår skrev Marit, som del av sitt studium ved UiS, en rapport som forsøkte å svare på problemstillingen: “Hvordan bidrar kontorfellesskapet Fomo til innovasjon og vekst?” Dette er noe av det hun fant ut

“Kontorfellesskapet Fomo bidrar til innovasjon og vekst ved å skape en positiv og levende atmosfære. Hvor delingskultur og nettverk legger til rette for verdiskapende synergier for brukerne, regionen, nasjonen og verden. Fomo er en næringsklynge bestående av sentrale aktører. De har brukere som er både små og mellomstore bedrifter i utvikling, og har også avdelinger for større aktører. For å legge til rette for investormiljøer har Fomo arrangementer som inviterer investorer fra ulike deler av verden. De har også et aktivt samarbeid med kommuner og politikere i regionen, samt Universitetet i Stavanger.

Fomo har tatt konseptet co-working til et nytt nivå og skapt grunnlaget for et kreativt miljø der det er videreformidling av både kunnskap og ideer. Gjennom å være et attraktivt møtested, tiltrekkes kompetanse til regionen som igjen styrker lokalsamfunnet. I ringvirkningene av trivsel og positiv innstilling oppstår mulighetene.”

- Fomo slik det er blitt i dag er muligens et av Norges største gjenbruksbygg. Bygget var i utgangspunktet dømt til å jevnes med jorden for å bygge nytt. Vi hadde stor sto på transformasjonen vi gjorde med Fomo, noe som har vist seg å være riktig. Vi har mist like stor tro på vår nye satsing med Renew Hub, seier Paul Arne Aadnesen, assisterende daglig leder i Fomo.

IMG_7186
VIL ØKE TEMPOET I DET GRØNNE SKIFTET: Torsdag forrige uke presenterte Marit Bråten, praktikant hos Fomo, planene for Renew HUB på Fomo.
IMG_7185
FOMO RENEW HUB: T.v. Astrid Eik, Rudi Clausen, Marit Bråten og Paul Arne Aadnesen
Anja Tollefsen Lussand
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler