Nordic Edge Expo: Første akuttmedisinske drone vil kunne fly over Stavanger høsten 2022

Nordic Edge Expo: Første akuttmedisinske drone vil kunne fly over Stavanger høsten 2022

18.05.2022
fb_n
tw_n
in_n
Ved Nordic Edge Expo 2022 i Stavanger 10.-11. mai kunne byens innbyggere utforske nyskapende teknologi og innovasjon. Under det som er Nordens ledende arena for fremtidens byer fikk vi blant annet en demonstrasjon av droner som effektivt skal kunne frakte medisinsk utstyr og personell til ulykkessteder. Etter planen vil dronene testflyves over Stavanger allerede til høsten.  

I en workshop om droner under konferansen presenterte Philip Durnford fra Stavanger kommune AiRMOUR, et treårig EU-prosjekt der Stavanger er valgt ut som testarena for å utforske hvordan vi i fremtiden kan løse akuttmedisinske oppdrag ved bruk av droner i by- og bynære områder. Hypotesen er at droner skal kunne komme til ulykkessteder på en raskere måte og dermed gi mer effektiv nødmedisinsk hjelp.  
D48A2092
AKUTTMEDISINSKE DRONER: I Living Lab-området i Stavanger sentrum under årets Nordic Edge Expo fikk vi en demonstrasjon av fremtidens akutthjelp.
Stavanger kommune, EHang Scandinavia og NORCE er norske partnere av prosjektet, sammen med partnere fra fem andre europeiske land. Stavanger-baserte EHang Scandinavia er droneoperatør og har tett dialog med Avinor og Luftfartstilsynet rundt nødvendige sertifiseringer og flyvetillatelser. Flere av prosjektets partnere har tilknytning til YAGO, en næringsklynge og testarena for autonome teknologier på Forus.  

Om Nordic Edge Expo 
Nordic Edge Expo (NEE) er den ledende nordiske arenaen for smart og bærekraftig byutvikling drevet av innovasjon og teknologi. Det er en møteplass for næringsliv, politikere, gründere, investorer og innbyggere som er opptatt av smartere og mer bærekraftige byer og lokalsamfunn. NEE ble arrangert av Nordic Edge i Stavanger 10.-11. mai. 

Andre artikler