Kraftsenter for cybersikkerhet på Forus: ivolv hjelper selskaper å beskytte seg mot dataangrep

Kraftsenter for cybersikkerhet på Forus: ivolv hjelper selskaper å beskytte seg mot dataangrep

20.02.2023
fb_n
tw_n
in_n
Foto: ivolv

ivolv startet opp i 2021 og er det eneste norske cybersikkerhetsselskapet med hovedkontor i Stavanger-regionen. Gründerne med lang fartstid fra olje og gass, fornybar og telekom utvikler nå tjenester som vil gjøre det enklere for bedrifter å forebygge datakriminalitet.

Datakriminalitet utgjør en stadig større trussel for næringslivet og privatpersoner. I en rapport fra 2022 fremgår det at den globale cybersikkerhetsindeksen ligger på et høyt risikonivå. Her rapporteres det også at tre av fire IT-ansvarlige bekymrer seg for å bli utsatt for dataangrep.

Forus-baserte ivolv ser et økende behov for effektiv IT-sikkerhet og har på kort tid vokst til 10 ansatte. Målet er å bli et nasjonalt ledende cybersikkerhetsselskap. Selskapet leverer sikkerhetstjenester, rådgivning og beredskap. Med støtte fra Innovasjon Norge utvikler de også en ny sikkerhetsløsning som vil gjøre cybersikkerhetsarbeidet betydelig enklere for norske bedrifter.
 
Jan Erik Søndeland er daglig leder i ivolv og har høye ambisjoner for Forus-selskapet. Foto: ivolv.

– Vi har ambisjoner om å bygge et kraftsenter for cybersikkerhet lokalt og bli et nasjonalt flaggskip på området. Vi skal gjøre det enkelt for norske virksomheter å ta kontroll på egen cybersikkerhet, forteller gründer og daglig leder i ivolv Jan Erik Søndeland.

Hvilke selskaper er mest utsatt for dataangrep?
– Trusselen gjelder dessverre på tvers av alle bransjer, men det er ingen tvil om at både teknologiselskaper generelt og bedrifter tilknyttet norsk energisektor er attraktive mål for cyberkriminelle. Produsenter av elkraft eller olje og gass vil eksempelvis til enhver tid være risikoutsatt for avanserte dataangrep som i verstefall kan stanse energileveransene deres eller ta liv. Andre motivasjoner for angripere er å stjele teknologi eller kundedata.

Hvem er hackerne?
– De som står bak dataangrepene er ofte kriminelle som er ute etter økonomisk vinning i form av løsepenger eller fiendtlige etterretningstjenester som vil stjele teknologi og informasjon i forbindelse med industrispionasje eller krigføring. I enkelte tilfeller kan hackerne være tek-kompetent ungdom som ønsker å bevise hvor enkelt det er å bryte seg inn i IT-systemer. Sistnevnte har sjelden onde hensikter men utgjør likevel en risiko vi må ta høyde for, forteller Søndeland. 

Hvordan kan selskaper beskytte seg mot datakriminalitet?
– Det dreier seg mye om forebyggende tiltak. God datasikkerhet handler ikke bare om å installere software som beskytter mot virus, men vel så mye om å bygge en sunn og god sikkerhetskultur i organisasjonen. I Norge er vi godtroende og kan derfor lettere utsettes for dataangrep. Derfor er det viktig å lære opp ansatte, slik at de hver for seg er en «menneskelig brannmur», og vi dermed enklere kan oppdage og avverge angrepsforsøk sammen, oppfordrer han.

Andre artikler