Koronaen stoppet Seabox: Nå er de i full gang igjen

Koronaen stoppet Seabox: Nå er de i full gang igjen

19.10.2021
fb_n
tw_n
in_n
Fra 2003 har de utredet og forsket på en mer miljøvennlig og kostnadseffektiv vannbehandling i oljeindustrien til havs. I 2015 kjøpte NOV virksomheten og i 2018 var Seabox kvalifisert og klar til å jobbes inn på markedet. To installasjoner ble gjort i 2018–2019 og arbeidet gikk på skinner over hele verden da korona-pandemien satte en bråstopp. Nå er de i gang igjen.
 
- Det har vært en enormt krevende tid, men nå er vi igjen der vi skal være, sier Torbjørn Hegdal, leder for forretningsutvikling i NOV Seabox og Subsea Products, og forteller at før pandemien var de helt på kanten av gjennombrudd i gode prosjekter både i Nordsjøen, Malaysia og i Mexicogolfen. – Nå er det bevegelse igjen og vi sitter inne i en rekke studier over hele verden. Poenget for oss er jo å komme inn tidlig, nemlig i konseptfasen, for så å bli valgt som den fremtidsrettede løsningen vi kan tilby, understreker han. Hegdal er petroleumsingeniør og hadde lang fartstid bak seg i ulike operatørselskaper før han i 2012 ble hentet for å jobbe med kommersialisering av Seabox. – Skal du føre den gode samtalen om verdien av banebrytende teknologiutvikling med oljeselskapene, må du forstå dem, sier han.
 

Mindre fotavtrykk

Vannbehandlingsboksen Seabox er utviklet med støtte fra Forskningsrådet, Equinor og ti andre oljeselskaper. Boksen reduserer karbonavtrykket og reduserer bruken av kjemikalier betraktelig. I tillegg gir den ikke bare et bedre miljøregnskap, den er en enklere løsning som ofte gir lavere kostnader både for selve utbyggingen og senere i driftsfasen fordi det er mer energieffektivt. - Vi bidrar til økte verdier i hele feltets levetid, samtidig kan en Seabox gjenbrukes. Særlig er det aktuelt i dag da vi skal hente ut restverdier fra flere modne felt, understreker Hegdal og forklarer at installering av vanninjeksjon på slutten av et felts levetid normalt er alt for dyrt. Med Seabox eid eller leid, har operatøren tilgang til et nytt verktøy som kan bidra til bedre ressursforvaltning.
 

2022 gjennombruddsåret?

- Men norsk sokkel har holdt farten på grunn av skattepakken, der har dere vel hatt muligheter?
- Ja, og da skattepakken kom så jeg straks at her måtte vi raskt inn. Samtidig, når alt skal gå kjempefort er det lettest å ty til velprøvde løsninger og det kreves mer for å velge vår nye teknologi. Men vi snudde oss rundt og har vært involvert i flere konseptrunder og har stor tro på at vi skal bli med i minst en plan for utbygging og drift (PUD) i løpet av neste år, sier Hegdal og er forsiktig optimist og ser gode muligheter for en kontrakt i 2022.
 

Fra saltvann til ferskvann

- Vi skal fortsette med å bidra til å gjøre Norge til den mest miljøvennlige oljenasjonen, samtidig kan vår nye teknologi bidra på andre områder, for eksempel til produksjon av ferskvann fra sjøvann. Det er et produkt vi ikke har fokusert på til nå, men som åpner enorme muligheter i uoverskuelig framtid, sier Hegdal. Nok et eksempel på at oljeteknologi utviklet over lang tid, kan bli en del av et globalt grønt skifte.
 
seabox
VERDENSMARKEDET ER MÅLET: Med denne gule boksen, Seabox ,her som liten modell, vil Torbjørn Hegdal og hans kolleger i NOV bidra til mindre fotavtrykk fra vannbehandling offshore.
seabox1
PRISVINNER: Seabox har vunnet flere teknologipriser både på OTC og ONS. Her vises den fram av deltakere på teknologidagen i november 2019 (Courtesy of NOV).

Andre artikler