Klar melding fra Energihovedstaden; Få fart på havvind!

Klar melding fra Energihovedstaden; Få fart på havvind!

06.05.2022
fb_n
tw_n
in_n
– For å sikre næringslivet i vår region må vi få mer fart på havvind. Dette er vår hovedbeskjed til Stortinget. Det er en stor bekymring at det går for seint, sier prosjektleder for Energihovedstaden, Ulf Rosenberg i forbindelse med tilleggsmeldingen til Energimeldingen som nå er til behandling i Stortinget. Meldingen vil bety mye for veldig mange bedrifter på Forus.

Foreløpig er behandlingen satt til 9. juni. Nå er siste innspurt for påvirkning. Energihovedstadsprosjektet har tre hovedpunkter med tilbakemelding: øk havvindambisjonene, sikre et langsiktig perspektiv for arbeidet på norsk sokkel og bruk Oljedirektoratet som et sokkeldirektorat. 

– OD har levert solid faglig arbeid gjennom alle år og kan representere en samordnet forvaltning av ressurser og areal på norsk sokkel. Det er stor enighet som at OD er et vellykket forvaltningsorgan og det bør fortsette med utvidet mandat, understreker prosjektlederen.

Samarbeidsprosjektet Energihovedstaden begynte som et samarbeid mellom Stavanger kommune og Næringsforeningen og drives nå i regi av Stavanger kommune, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Rogaland fylkeskommune og flere andre kommuner i regionen. Målet er å styrke regionens posisjon som Norges energihovedstad, og jobbe for å aktivt sikre bærekraftige nyetableringer og arbeidsplasser i regionen. 

– Noe av det viktigste vi gjør er å sørge for kompetansedeling og påvirkning. Da går vi som nå inn og leser energimeldingen med Stavangerregionens briller, ser hva som er viktig for oss og gir en samlet tilbakemelding med hele tyngden, forteller Rosenberg.

Som en del av prosjektet er det etablert et energiråd ledet av ordføreren i Stavanger og som består av 30 toppledere i regionale energi- og teknologibedrifter og ordførere i alle deltakerkommunene. Rådet møtes to-tre ganger i året og hensikten er at politikerne og bedriftslederne sammen skal prioritere saker det skal jobbes for og finne viktige omforente budskap som fremmer energinæringen i hele regionen.

– For eksempel engasjerte vi oss i arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet, da aktivitet helt der oppe i nord betyr massevis av arbeidsplasser for vår region, sier prosjektlederen.

Den årlige Energihovedstadskonferansen som i år arrangeres 2. november, er også en viktig satsing for Energihovedstaden. Poenget er å se den store utviklingen med regionens briller, for så å bli utfordret av «verden» på hva vi må gjøre; hva som skal til for at regionen skal levere på Energihovedstadsambisjonen. 

– Vi spør ledelsen i de store selskapene, for eksempel Aker, en av Rogalands største private arbeidsgivere, hva må vi gjøre for å bli enda viktigere og bedre for dere? Deretter er det opp til oss å sørge for den utviklingen som skal til for at vi skal holde på den viktige posisjonen der er å være Energihovedstad.

Andre artikler