Fra innsjø til innovasjonssenter

For 110 år siden var Forus en stor innsjø. Forus var et grunt, stort vann på 4000 mål; søre Stokkavatn, med avløp til Gandsfjorden.

Fra innsjø til innovasjonssenter

For 110 år siden var Forus en stor innsjø. Forus var et grunt, stort vann på 4000 mål; søre Stokkavatn, med avløp til Gandsfjorden.
07.03.2024
fb_n
tw_n
in_n

For 110 år siden var Forus en stor innsjø. Forus var et grunt, stort vann på 4000 mål; søre Stokkavatn, med avløp til Gandsfjorden. For over 100 år siden ble vannet tappet ut for å gi rom for dyrket mark. Det store, grunne vannet ble tappet ut i Hafrsfjord gjennom håndgravde kanaler. Tappingen startet i 1908 og tok fem år.

NAVNET OG OMRÅDET

Forus var et gårdsnavn og et område i øst på dagens Forus. Etter nedtappingen av det svære Stokkavannet ble en stadig større del av området kalt Forus. Området utgjør i dag  den sørligste del Stavanger kommune, og grenser i sør mot Stokka og Lura i Sandnes, i vest mot Røyneberg og Skadberg i Sola og i øst Gandsfjorden.

Navnet kommer trolig av ford, «vei over myr, vått england», og «hus» (kilde: snl).
 

FORUS FLYPLASS

Tyskerne etablerte seg på Forus under krigen og bygget blant annet en ny flyplass som skulle fungere sammen med Sola flyplass og gi store muligheter. Vanskelige vindforhold førte til at Forus flyplass aldri ble en operativ base, men kun brukt til vedlikehold og testflyging.  Ved siden av tre rullebaner ble det anlagt en lang taksebane kalt Løwenstraße, dette den dag i dag navnet på en vei på Forus.

Da oljevirksomheten tok seg opp i Norge på slutten av 60-tallet ble Forus heliport for helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen. I 1989 flyttet virksomheten til den nye helikopterterminalen på Sola.

INDUSTRIOMRÅDE

Etter krigen vokste der fram en idé om å bygge ut Forus til industri. Forus Tomteselskap AS startet 1968, dette ble senere til Forus Næringspark AS. Selskapet er eid av de tre kommunene Sandnes, Sola og Stavanger og har vært og er det sentrale verktøyet for å utvikle Forus-området til å bli én av de viktigste næringsparkene i Norge. Forus har vært en suksesshistorie uten sidestykke i Norge. 40.000 personer har sitt daglige arbeid på Forus. Det er en fordobling siden 2001. Det er potensiale for 100.000 arbeidsplasser på Forus i fremtiden.

Les hele den fantastiske historien her:
https://www.solahistorielag.no/uttappingen-av-stokkavatnet-forus/

Stokkavatnet
FOTO: Sola historielag
Foruskanalene
FOTO: Borghild Eldøen
Borghild Eldøen
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler