Forusmøtet 2022: – Vi skal gjøre lykkelandet enda lykkeligere

Forusmøtet 2022: – Vi skal gjøre lykkelandet enda lykkeligere

03.05.2022
fb_n
tw_n
in_n
I Norges største og viktigste næringsområde ligger nye vekstbedrifter side om side med de store energiselskapene. Forrige uke inviterte Næringsforeningen i Stavanger til Forusmøtet 2022. Beyonder, Easee og Equinor var blant foredragsholderne som diskuterte hvilken rolle Forus spiller for energitransformasjonen og fremtidens industri.  

Konferansen ble innledet av energikommentator Bjørn Vidar Lerøen som tok deltakerne gjennom historien til Forus som kompetansemiljø i oljenasjonen Norge. Han mener at denne kompetansen vil spille en helt sentral rolle i energitransformasjonen.  

– Lykkes ikke Forus med grunnlaget for energitransformasjonen, er det ingen som gjør det. Den kunnskapen og kompetansen vi har her i regionen er helt unik i verden. Vi har levd i lykkeland i 50 år. Nå skal vi gjøre lykkelandet enda lykkeligere, oppfordret Lerøen.  

Strategileder i Equinor, Tina Todnem kunne fortelle at Equinor skal være et ledende selskap gjennom energitransformasjonen.  

– Equinor har definert tre satsingsområder for å akselerere det grønne skiftet. Vi skal oppskalere fornybarsatsinger, investere i lavkarbon-løsninger og optimalisere olje og gass. Folkene og kompetansen vi har på Forus vil være helt sentralt for å lykkes med denne strategien, fortalte Todnem.  

Hun understrekte at samtidig som Equinor skal investere i fornybar- og lavkarbon-løsninger, skal selskapet fortsatt være en sterk og stabil energileverandør i en tid hvor sikkerhet, klimaavtrykk og pris er stadig viktigere.  

– I år feirer Equinor 50 år. Nå planlegger vi for 50 nye år.  
 
En av de grønne investeringene til Equinor er i batteriselskapet Beyonder på Forus. Under Forusmøtet var salgsdirektør Geir Voster tilstede for å fortelle om Beyonders utvikling og produksjon av bærekraftige battericeller basert på sagflis.  

– Vi er stolte over å ha utviklet, designet og patentert det som kan bli en av Norges mest betydningsfulle eksportvarer her på Forus, delte Voster.  

Beyonder er først ute i utviklingen av denne typen teknologi og ifølge Voster har batterinæringen et større eksportpotensial enn fiskerinæringen i Norge. Nylig annonserte selskapet av de vil etablere en fabrikk for storskala batteriproduksjon på Haugalandet.  

– Selv om vi får en batterifabrikk på Haugalandet forblir Forus hovedsetet til Beyonder. All teknologiutvikling og testing vil ha sitt hjerte her. Vi er avhengige av økt arbeidskraft og vil hente kompetanse fra olje- og gassnæringen samtidig som vi vil være en pådriver for å utdanne fremtidens batteriingeniører. 
I fjor høst lanserte Universitetet i Stavanger Norges første bachelorstudie i batteri- og energiteknologi med oppstart høsten 2022. Universitetet har samarbeidet tett med Beyonder om utviklingen av studieprogrammet. Les mer her. 
DSC08910
FORUSMØTET 2022: Endelig kunne næringslivet på Forus møtes igjen i Equinor Business Centre

Andre artikler