Forus Næringspark til Arendalsuka

Forus Næringspark til Arendalsuka

14.08.2023
fb_n
tw_n
in_n

Denne uka er det Arendal som gjelder og Forus Næringspark er selvsagt på plass. - Jeg gleder meg til tettpakkede dager med toppledere som setter av tid til viktige og komplekse problemstillinger. Mange som drar til Arendalsuka har klare ambisjoner om å gjøre en forskjell, skape nye muligheter og yte sitt beste for fremtiden, sier Ronny Fiuren, forretningsutvikler i Forus Næringspark og ser fram til noen interessante dager i Arendal.

Arendalsuka er en nasjonal, politisk festival som arrangeres i august hvert år. Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum de fem dagene festivalen varer.

- Som Norges viktigste næringsområde og sentrum for verdensledende kunnskap, innovasjon og teknologiutvikling er det viktig at vi er til stede under Arendalsuka, sier Ronny, som er særlig opptatt av program som tar opp problemstillinger om fornybare energisatsninger, elektrifisering av transport, nullutslippssamfunnet og fremtidens mobilitetsløsninger.
 

Faglig påfyll og nye verdifulle forbindelser

- Arendalsuka er en unik møteplass der en treffer personer en ellers ikke kommer i dialog med og skaper nye, viktige relasjoner for næringsparken som representerer et stort nettverk av bedrifter innen de fleste næringer. Vi har også ønske om å få helt nye aktører til Nord-Jæren og vil gjerne støtte våre egne bedrifter der det passer, sier Ronny og understreker hvor kritisk det er med tett samarbeid med våre nabofylker og nasjonale aktører. 

En stor fordel med å treffe alle samlet er at en sparer en masse reising. Men det krever topp innsats fra morgen til kveld. - Det blir svært travelt, men i positiv forstand. Dette er et tydelig signal på viljen folk har til å møtes. Ambisjonen er å komme tilbake med konkrete nye partnerskap vi kan bygge videre på. Som forretningsutvikler i Forus Næringspark er jeg opptatt av næringsparken er der det skjer og viser våre bedrifters rolle i den nasjonale og internasjonale arena, understreker han.

20230814_114651
VIKTIG Å VÆRE TIL STEDE: Forus Næringspark jobber aktivt for å være gode på mobilitet, energieffektivisering, nullutslippsløsninger og vise at Forus er et attraktivt sted å arbeide, sier Ronny Fiuren, forretningsutvikler i Forus Næringspark fra Pollen i Arendal.
Anja Tollefsen Lussand
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler