Åpner for nye storetableringer i Rogaland

Åpner for nye storetableringer i Rogaland

10.10.2022
fb_n
tw_n
in_n
Det Forus en gang var, er Haugaland Næringspark i dag. Det er ikke plass til arealkrevende etableringer med stort kraftbehov på Forus i dag, men det er mer enn nok plass på dette ferdigregulerte enorme området, sier daglig leder i Forus Næringspark Stein Racin Grødem på besøk i Haugland Næringspark med styret sitt. Når så Rogfast kommer og binder sammen nord og sør i Rogaland vil det gi et løft til enda bedre samarbeid på tvers av den dype Boknafjorden.
 
Eierne av Forus Næringspark, de tre kommunene Sola, Sandnes og Stavanger ønsker samarbeid med Haugaland Næringspark, eid av fem kommuner; Karmøy, Bokn, Tysvær, Haugesund og Vindafjord. Derfor var styret i Forus Næringspark i forrige uke på besøk for å se og høre om den svære, nye industriparken i nord og hvordan regionene kan bidra til å gjøre hverandre gode.
 

Beyonder begge plasser

– Beyonder er et godt eksempel på en etablering som passer for oss begge, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld. – Batterifabrikken har plassert hovedkontor, innovasjon og utvikling på Forus, nær teknologimiljøene og universitetet. Batterifabrikken skal de ha her hos oss hvor det er nok plass og kraft, i tillegg til godt tilfang av fagarbeidere.

– På Forus er det ikke plass til en så stor batterifabrikk, her er det nok plass og det uten å bruke en eneste dekar dyrket mark, sier Grødem.
 

Mer kraft

Utviklingen av område for storskalaindustri har tatt 20 år og det er gjort investeringer i infrastruktur for flere hundre millioner. Utfordringen nå er å få kraften på plass fort nok. Det en venter på er at Statnett skal komme i gang med den nye 420 kV kraftledningen fra Blåfalli til Gismarvik og en ny transformatorstasjon.

– Denne må være på plass i 2026-27, da vil vi også kunne ta imot havvindskraft fra Utsira nord, sier Fjeld og forteller og viser at parken allerede har tre vindturbiner og en solpark.
 

To kraftsenter i Rogaland

Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland kaller de to næringsparkene for kraftsenter:
– Vi har i dag kraftsenter på begge sider av fjorden i form av de to næringsparkene; Forus i sør, og i nord Haugaland Næringspark, sier hun og legger til at vi må snakke mer om Rogfast.

– Med den veiforbindelsen på plass som binder sammen de to næringsområdene, vil fylket vårt være skodd for stor vekst og nye næringer, sier Grindland som synes vi må få farten opp for å ferdigstille Rogfast. Hun viser til at utredning på utredning har konkludert med at denne veiforbindelsen mellom nord og sør i Rogaland er det mest samfunnslønnsomme prosjektet i landet og verdiskapingen når tunnelen åpner vil bli enormt høy. – Bedre næringsutvikling enn å ferdigstille Rogfast finnes ikke, konkluderer hun.
 
 

Fakta om Haugaland Næringspark

  • Norges største ferdigregulerte næringsområde ved Gismarvik i Tysvær kommune i Rogaland
  • 5000 dekar regulert næringsareal, særlig tilrettelagt for areal- og energikrevende industri
  • Foreløpig er 17 bedrifter etablert i parken
  • Havneanlegg og dypvannskai med dybde på 16,5 meter
  • Selskapet er eid av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn
  • Ønsker å tiltrekke grønn industri med behov for store arealer og energi
 

Fakta om Forus Næringspark

  • Forus er landets største sammenhengende næringsområde på om lag 6.500 dekar
  • Selskapet har siden 1968 vært et sentralt verktøy for å utvikle Forus for de tre eierkommunene Stavanger, Sandnes og Sola
  • Huser 2500 ulike virksomheter med til sammen over 40 000 medarbeidere
  • Forus er i gang med fornyelse og transformasjon med mål om å tiltrekke seg fremtidens kunnskapsvirksomheter
Haugaland%20N%C3%A6ringspark
SAMARBEID: Dette er et verdensmesterskap, vi må jobbe sammen for å tiltrekke oss nye virksomheter til vår region, det vil gi synergier til hele vestlandet! Tiril Fjeld og Stein Racin Grødem er enige.
Haugaland%20N%C3%A6ringspark1
Forus Næringsparks styre ble imponert over det de fikk høre om og se på Haugalandet. På høyre side av bordet: Tiril Fjeld, Pål Morten Borgli, Ove Evertsen skjult bak Borgli, Jarle Haukås Anders Fjelland Bentsen, Jan Sigve Tjelta, Mona Aksdal, Stein Racin Grødem, Annelin Tangen og Stian Tjensvold.

Andre artikler