28.02.2021
fb_n
tw_n
in_n
Et nytt industrieventyr er i ferd med å vokse fram på Forus. I april blir de første prototype battericellene på norsk jord produsert hos Beyonder. Batteriselskapet etablerte i fjor hovedkontor i bygget der Aftenbladets trykkeri holdt til. Går alt etter planen står en fullskalafabrikk klar et sted i Rogaland i 2024. Da gjelder det at lokale leverandører har fulgt med i timen.
 
- En fullskalafabrikk vil ha behov for mange ansatte i alt fra logistikk til ledelse. Samtidig vil vi trenge store leveranser av vedlikehold og service, emballasje og transport når batteriene skal pakkes enkeltvis og fraktes ut i hele verden, forklarer salgsdirektør Geir Voster og legger til at de akkurat nå utvider med over 1000 m2 kontorer, og trenger leverandører til å bygge en 8000 kvadratmeter stor helautomatisk testfabrikk i tilknytning til hovedbygget.
 
- Disse fasilitetene og Forus er et funn for oss. Vi trengte et hovedkontor med mulighet for en stor forskningsavdeling der vi kunne være nært på det meste. Det var også viktig for oss å kunne ekspandere og akselerere i den farten vi trenger. På Forus er vi i omgivelser der det er lagt til rette for vekst uten vanskelige prosesser, sier han. Og vokse gjør de. Fra oppstarten med tre mann i 2016 til over 30 nå og 100 i løpet av året.
 
- I tillegg til hovedkontor og testfabrikk skal dere bygge en fullskala batterifabrikk, hvor skal dere bygge den?
- Det jobber vi med nå. Vi håper på å finne et sted i Rogaland som kan tilfredsstille våre behov for areal og energitilførsel. Vi trenger 2-300 mål og tilgang på mye ren energi. Det burde la seg gjøre i fylket vårt, men klarer vi ikke det, blir det et annet sted i Norge.
 
Beyonder skal lage såkalte effektbatterier primært for industrien, batterier basert på norsk sagflis med stor effekt, kort ladetid og lang levetid. - Når alt skal elektrifiseres trenges våre batterier til å ta toppene. - Dette er en «gamechanger» for overgangen til fornybarsamfunnet, forklarer Voster. Ved å lage batteriene på aktivt karbon istedenfor tungmetaller som nikkel og kobolt, klarer Beyonder både å redusere miljøavtrykket og kostnadene på batteriene.
 
Beyonder svarer på 11 av FNs 17 bærekraftsmål og sirkulær økonomi er helt essensielt for driften. – Vi trener kontinuerlig på FN-målene for å øke vår forståelse for dem. Bærekraft og miljø er en grunnpilar i alt vi gjør. Vår strategi er helt klart å være CO2-negative innen 2030. Det er en utfordrende og vanskelig øvelse, men med vår patenterte produksjonsprosess og riktige samarbeidspartnere ser vi at det er oppnåelig, sier Voster.


 
image
PILOTPRODUKSJON: Jie Gao ved  en såkalt «electrode production machine» som nå er igangsatt for å produsere et av steppene i battericellene til Beyonder. 
 
beyonder%201
FØRSTE BATTERI: I april starter prototypeproduksjonen av de første battericellene – de er så store som dette arket her, viser salgsdirektør Geir Voster.
 
beyonder%202
EKSPANSJON PÅ FORUS: – Bak meg her, i tilknytning til hovedkontoret, skal Beyonder bygge en 8000 kvm testfabrikk. Salgsdirektør Geir Voster er fornøyd med å være på Forus, der alt ligger til rette for vekst.
 

Andre artikler