22.02.2021
fb_n
tw_n
in_n
Europas største testarena for autonome teknologier åpnet på Forus i november. Næringsklyngen YAGO har nå styrket samarbeidet med nye partnere i If, UiS og Nordic Edge.  

– Partnerne kommer inn fra ulike bransjer og styrker både tyngden og bredden i samarbeidet. De vil være veldig viktige for den videre utviklingen av YAGO. Sammen skal vi finne fremtidens autonome løsninger, sier Ronny Fiuren, forretningsutvikler i YAGO. 

YAGO fungerer som testsenter og faglig arena for autonome land-, vann- og luftfartøy. Næringsklyngen stimulerer samarbeid mellom partnerne som bidrar til forskning, innovasjon og forretningsutvikling for fremtidens transport og mobilitet.  
 

Hvordan forsikrer vi førerløse kjøretøy? 

Transportindustrien er i rivende utvikling og det er bare et tidsspørsmål om når de første autonome kjøretøyene kommer på markedet. Men hvordan fordeler vi ansvaret for ulykker når kjøretøyene blir førerløse - hvem skal stå ansvarlig? Det er If Forsikring interessert i å utrede.  

De har nylig inngått samarbeid med YAGO som skal fungere som en faggruppe for kunnskapsdeling mellom de ulike samarbeidspartnerne. Ved å bli del av et fagmiljø innen autonomi håper If å få innsikt som kan hjelpe dem å utvikle et godt forsikringstilbud for selvkjørende kjøretøy.  

– Vi er veldig glade for å gå inn som partner i YAGO. Forsikring er et av flere viktige tema som må utredes før autonom teknologi kan slippes fri, og vi synes det er spennende å kunne være med og drive dette arbeidet. If er opptatt av å knytte seg til de beste fagmiljøene innen mobilitet, og YAGO har vist seg som et faglig sterkt nettverk med gode relasjoner både nasjonalt og internasjonalt som vi tror vil ha en viktig rolle i å drive temaet autonomi framover, sier Caspar Hanneborg, leder for forretningsutvikling i If Mobility. 
 

Kompetansedeling mellom næringslivet og akademia

Universitet i Stavanger går inn i samarbeidet som en akademisk partner. Utdanning og forskning er helt sentralt for næringsklyngens kompetanseutvikling, og YAGO vil fungere som et viktig bindeledd mellom næringslivet og akademia. 

Samarbeidet vil gi gjensidig verdi ved at Universitetet vil kunne styrke studietilbudet og gi studentene relevant erfaring, samtidig som næringslivet vil få samarbeidsmuligheter med flinke forskningsmiljøer. Dette vil gi grobunn for samfunnsnyttig forskning innen mobilitet, autonomi og byplanlegging. 

– YAGO vil være en viktig tilknytning til næringslivet. I tillegg til forskningssamarbeid er vi opptatt av å ha studietilbud som ruster studentene med etterspurt kompetanse. Dette samarbeidet vil gi studentene en mulighet for å utføre relevante oppgaver under studietiden og gjøre dem mer attraktive for arbeidslivet, sier Troels Gyde Jacobsen, innovasjonsdirektør ved Universitet i Stavanger. 
 

Næringsklynger går sammen for fremtidens byutvikling 

Næringsklyngen Nordic Edge går også inn som ny partner. De er Norges offisielle klynge for smarte bærekraftige byer og lokalsamfunn, og denne samfunnsutviklingen henger i stor grad sammen med mobilitet. Utviklingen av autonome kjøretøy vil være definerende for byplanlegging og urban infrastruktur.  

De to næringsklyngene er opptatt av gjensidig læringsutbytte og tror samarbeidet til styrke regionen som ledende innen smart byutvikling. YAGO vil også være delaktig med et mobilitetsprogram under Nordic Edge Expo - Nordens største smartby-konferanse. 

– Vi har sammenfallende interesser, så dette var et naturlig partnerskap. Samarbeidet vil gi medlemmene våre økt verdi og styrke klyngemiljøet på Forus. Dette kan bli et viktig senter for innovasjon og smartbyutvikling, sier Stig Finnesand, administrerende direktør i Nordic Edge. 
 

Om YAGO 

  • YAGO er en næringsklynge for autonome teknologier og et nasjonalt og internasjonalt testsenter for autonome kjøretøy på Forus. 
  • Næringsklyngen springer ut fra samarbeidet mellom Forus Næringspark, Mobility Forus og Kolumbus om testing av Norges første autonome kjøretøy i 2016-2018.  
  • En sentral del av klyngesamarbeidet er det autonome testsenteret som ble lansert i november 2020.  
  • Testarenaen er Europas største, og åpner for testing av alt fra autonome sykler og biler, til roboter og persondroner.  
  • YAGO eies av Forus Næringspark, Seabrokers Group og Ring Digital.  

Andre artikler