18.11.2020
fb_n
tw_n
in_n
– Dette er et veldig spennende samarbeid mellom næringslivet og akademia. Solenergi kan bli et bidrag til å gjøre Forus energinøytralt på sikt, sier Ronny Fiuren.

Han er forretningsutvikler i Forus Næringspark, som har tatt initiativ til prosjektet. Hovedmålet er å utrede nye forretningsmuligheter knyttet til lokal solenergiproduksjon og optimalisert deling av solenergi mellom bygg på Forus, både bygningsintegrert og på andre måter.

– På Forus er det utallige virksomheter som bruker mye energi til alt fra oppvarming av bygg til tunge industriprosesser. Det er et betydelig potensial i at byggene går fra å kun være energikonsumenter til også å bli energiprodusenter, sier Helleik Syse ved Universitetet i Stavanger, der han jobber som koordinator for prosjektet Future Energy Hub (FEH).

Tungt fagmiljø
FEH er en del av Universitetet i Stavanger og jobber med å utvikle mer klimasmarte bygg. Helleik Syse, som av Dagens Næringsliv er nominert til Årets ledestjerne under 30 år, er hovedansvarlig i prosjektet.

Med seg i prosjektet har han også professor i bærekraftig byplanlegging, Harald N. Røstvik ved Institutt for Sikkerhet, Økonomi og Planlegging (ISØP) på det Teknisk- naturvitenskapelige fakultet. Han betegnes som en pioner innenfor solenergi og har jobbet med temaet i rundt 40 år. Han veileder for tiden UiS PhD-stipendiat Hassan Gholami som forsker på bygningsintegrert solenergi.

Gode forutsetninger
Norsk Solar har også en sentral rolle i prosjektet. Det hurtigvoksende Stavanger-selskapet utvikler og drifter en rekke solkraftanlegg i fremvoksende økonomier rundt om i verden.

Men hvorfor engasjement på Forus? Forutsetter ikke solenergiproduksjon et varmt klima og mye sol, tenker du kanskje? Nei, solstrålingen på Forus er på høyde med flere land i Nord-Europa der solparker til sammen produserer flere gigawattimer, ifølge Norsk Solar.

– Det er også fordelaktig at vi har et kaldere klima fordi det øker effektiveten for solpanelene. Samtidig vil lokal produksjon og konsum, altså at man unngår dyre nettlinjer som vanligvis strekker seg over svært lange avstander, nå gjøre at solkraft også er kommersielt lønnsomt på Forus, forklarer Petter S. Berge, i Norsk Solar.

Han påpeker også at Forus har utallige næringsbygg med mye tak- og veggareal areal som kan benyttes til solpaneler.

– En solpark har et minimalt fotavtrykk på naturen, ingen bevegelige deler og kan være godt egnet å kombinere med landbruk. Kostnadene ved å produsere solenergi er redusert med 99 prosent de siste 30 årene og det forventes en videre teknologiutvikling som vil redusere kostnadene ytterligere, avslutter Berge.

Prosjektet støttes av VRI Rogaland, som er Rogaland fylkeskommunes og Norges forskningsråds felles støtteordning for å fremme bruk av forskning i næringslivet. Målet er å støtte utviklingen av klimasmarte løsninger.

Er du eiendomsaktør og vil høre mer om solenergi og dette prosjektet?

Ta kontakt med Ronny Fiuren i Forus Næringspark:
Mobil: 489 58 090
E-post: ronny.fiuren@forus.no

Bilder: Ronny Fiuren, Helleik Syse og Petter S. Berge
ronny-2020-e1605693834926-800x732
helleikportrett-uis-800x800
lineowrenfotografi-norsksolar-9-800x533

Andre artikler