16.08.2021
fb_n
tw_n
in_n
Det Forus-baserte fintech-selskapet Huddlestock Fintech har skapt overskrifter med sin forretningsmodell som skal gjøre formuesforvaltning og investeringer tilgjengelig for folk flest. Nå har de kjøpt opp det nordiske finansteknologiselskapet Visigon og gjør seg klare for å innta det nordiske finansmarkedet.  

Huddlestock er raskt blitt et av de fremste selskapene innen digitalisering av formuesforvaltning. På kundelisten er banker, fond og kapitalforvaltere som tilbyr investeringsløsninger for kundene sine. Huddlestock sin handelsplattform skal øke effektiviteten og redusere kostnadene ved kapitalforvaltning. 

Etter oppkjøpet av Visigon teller Huddlestock 38 fast ansatte i Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Malaysia. 

– Tyskland har vært det største markedet vårt så langt. Med oppkjøpet av Visigon har vi endelig kapasitet til å ta for oss det nordiske finansmarkedet. Nå gjelder det å utnytte potensialet i markedet og styrke vår ledende posisjon innen finansiell teknologi, sier styreleder Øyvind Hovland.  

Selskapet ble notert på Oslo Børs for under et år siden som første norske fintech-selskap og har fått mye medieoppmerksomhet for forretningsmodellen sin. I juni ble Huddlestock verdsatt til 650 millioner kroner – en tredobling siden børsnotering.  
 

Handel av aksjer og fond for folk flest 

Huddlestocks opprinnelse kom fra en forretningsidé om å hjelpe vanlige folk å bli investorer. Ideen var å lage en digital plattform som åpner for at alle kan investere i finansmarkedet på en enkel og effektiv måte. Nå utvikler de ledende teknologi som allerede har fått fotfeste i utlandet.  

Bedrock-produktet deres er en digital handelsplattform som kan integreres i nettsidene til banker, kapitalforvaltere eller finansportaler. Gjennom plattformen får brukerne tilgang til over 12.000 internasjonale aksjer og utallige fondsprodukter. Dette gir småinvestorer direkte tilgang til digital aksjehandel.  
 

Økende interesse for privatøkonomi  

Formuesforvaltning blant private småinvestorer er et marked i vekst og sosiale medier har skutt skikkelig fart på interessen for privatøkonomi og investeringer. Fenomenet «social trading» oppstår når småinvestorer kopierer andres investeringsstrategi som de deler på sosiale medier.  

– Sosiale medier er med på å tilgjengeliggjøre informasjon. Plutselig har du «finfluensere» som gir investeringsråd på YouTube. Gamestop-saken er et eksempel på det. Jeg tror den økende interessen handler om at den yngre generasjonen ønsker å ha bedre kontroll over egen økonomi, sier Hovland. 

Selv om finansekspertene advarer mot å stole på investeringsråd i sosiale medier, vitner fenomenet om et informasjonsbehov blant småinvestorer. Privatpersoner ønsker i større grad å gjøre velinformerte investeringer som vil lønne seg. Det er dette Huddlestock ønsker å bidra til.  

– Vi jobber for å demokratisere finansmarkedet og gjøre det enklere og mer effektivt å investere for folk flest. Det har vært visjonen vår fra dag én, avslutter Hovland.  
 

Om Huddlestock  

  • Etablert ved Universitetet i Stavanger i 2014 
  • Utvikler programvare for å digitalisere handel av fond og aksjer 
  • Har kontorer i Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Malaysia 
  • Notert på Oslo Børs Euronext Growth i 2020 
  • Er det første norske børsnoterte fintech-selskapet 

Andre artikler