25.03.2021
fb_n
tw_n
in_n
Politikerne har lenge snakket om hvor viktig det er å bygge nye næringer på skuldrene til dagens oljeindustri. Bedre eksempel på dette enn Horisont Energi finnes knapt. Gründeren har lang fartstid fra Equinor og majoriteten av de 15 ansatte kommer fra olje og gass. Nå er Horisont Energi i ferd med å bli en nøkkelbedrift for CO2-fri energiproduksjon og en børs-suksess. 

– Hvordan startet det hele?  

– Da er vi tilbake i 2019, jeg har fylt 40, jobber med gass i Equinor og synes det grønne skiftet går alt for seint, forteller gründer og administrerende direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen. Han mente dette måtte kunne gjøres betydelig raskere ved å gå mer rett på mål. Så han sluttet og begynte å jobbe med det han mente var den rette problemstillingen: hvordan levere klimanøytralt i stor skala med høy verdiskaping basert på den kunnskapen og teknologien som er tilgjengelig i dag.  

Horisont Energi var et faktum i august 2019. 16 måneder etter kunne selskapet annonsere en intensjonsavtale med Equinor om utvikling av en fullskala, karbonnøytral ammoniakkfabrikk i Finnmark – investeringsramme: 8–10 milliarder kroner. Et definitivt gjennombrudd. I slutten av januar i år gikk selskapet på børs og kursen gikk rett til værs; tredoblet første dag og var oppe i 100 kroner. Nå ligger den rundt 60.  

– Dette betyr jo at dere har truffet rett? 
– Da vi startet i 2019 var ikke verden der den er nå. Innledningsvis måtte vi tone ned snakk om klima for ikke virke for ekstreme, etterhvert ble det mer og mer akseptert og nå er det et krav. I løpet av noen måneder mot slutten av 2019 og begynnelsen av 2020 snudde verden totalt rundt og vi var plutselig perfekt posisjonert. 
 

Kvalitetsstempel 

I forrige uke kom nyheten om at Forus-bedriftens Barents Blue-prosjekt nå er én av fem kandidater Enova skal vurdere i en sammenlignings-prosess med lignende prosjekter i EU-satsingen IPCEI. Blir Horisont valgt ut vil det gi selskapet store fordeler. – Bare det å være én av fem gir oss et kvalitetsstempel, oppmerksomhet og åpner mulighetene for samarbeid. Vi er en av de første i verden og først i Europa til å satse på dette. Nå åpnes mange nye dører først og fremst til andre hydrogenaktører i Europa, og med dem til nye markeder, sier Eidesen. 

Barents Blue-prosjektet er ammoniakkfabrikken i Finnmark som skal konvertere rent hydrogen til ammoniakk, en lett transportert hydrogenbærer, som kan omdannes til hydrogen når den kommer fram dit den skal brukes eller brukes direkte som ammoniakk. Den planlagte ammoniakkfabrikken blir et nullutslippsanlegg som skal bruke gass fra nordområdene og omdanne den til karbonfritt ammoniakk.  

– Hva har vært suksesskriteriene? 
– Vår løsning innebærer blant annet at man kan skalere opp kapasitet veldig raskt, og vi har samtidig klart å eliminere mange av de største kostnadsdriverne, sier Eidesen. – Vi har også de beste hodene, og bruker de beste leverandørene. Så selv om dette har gått fort, har vi lagt ned mye arbeid i etableringsfasen av prosjektet. 
Horisont%20Energi%204
DET GRØNNE SKIFTET: Horisont traff rett da alt ble grønt i begynnelsen av 2020. Fra venstre gründer og administrerende direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, Ellen Braune, leder for HMS&K og boring og leder for HR & administrasjon, Maiken Nilsen. 
Horisont%20Energi%202
GRØNNE OMGIVELSER: Trivelige lokaler hos FOMO for vekstbedriften Horisont, en av de første som flyttet inn. 

Andre artikler