11.03.2021
fb_n
tw_n
in_n
I flere uker nå har et sterkt team fra Stangeland Maskin renset over fem kilometer med kanaler som går på kryss og tvers på Forus. Oppdragsgiver er Forus Næringspark, i samarbeid med Sola kommune og Stavanger kommune, som sørger for at standarden på hele forusområdet holdes høy. 

- Arbeidet i selve kanalene må gjøres når det har vært frost så lenge at vi får tele i bakken, da kan vi få maskinene ned de bratte sidene av kanalen, forklarer prosjektleder Inge Håland i Forus Næringspark. Det som fjernes er slam i kanalen og vegetasjon langs sidene. En del av massene er forurenset blant annet på grunn av overvann fra motorveien. Derfor tas det prøver av alt som tas opp slik at alt kan bli lagret forsvarlig i deponi. 
Foruskanalene1
RENSETEAMET: Bas Olav Storhaug, maskinfører Morten Årsvold Gausland og håndmann Ernst Håkon Frette har renset kanalene i Forus den siste tiden. 
Foruskanalene
AVSLUTTES NÅ: De siste slam- og planterestene ble hentet opp og kjørt bort tirsdag. 
Foruskanalene2
BEGYNTE I FEBRUAR: Viktig med tele i jorda når tunge maskiner skal kjøre ned kanalbreddene. 

Andre artikler