23.10.2020
fb_n
tw_n
in_n
– I dag flytter vi deler av Northern Lights-prosjektet til Kollsnes, slik at vi kan starte nødvendige forberedelser av utbyggingen av mottaksanlegget dersom Langskip-prosjektet blir godkjent av norske myndigheter i løpet av året. Totalt vil det jobbe 10-15 personer fra Equinors Northern Lights prosjektteam og leverandørene på prosjektkontoret, sier prosjektdirektør Sverre Overå.

Kontraktinngåelsen er med forbehold om endelig godkjennelse av Langskip-prosjektet fra norske myndigheter. Avtalene skal sikre planlagt fremdriftsplan for landanlegget til Northern Lights-prosjektet ved en eventuell godkjennelse av prosjektet.

Mottaksanlegget for CO2 vil ligge på Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune i Vestland. Anlegget vil bli fjernstyrt fra Equinors anlegg på Sture-terminalen i Øygarden.

Anlegget er designet for å lagre 1,5 millioner tonn CO2 per år og består av lagertanker for mellomlagring, importkai, losseutstyr, injeksjonspumper og utstyr samt administrasjonsbygninger.

Kontrakten med Skanska har en verdi på rundt 380 millioner kroner og omfatter:

Etablering av tomt, vei og infrastruktur for terminalen.

Bygging av administrasjonsbygg samt lager- og verkstedbygg.

Bygging av kai.

Etablering av avkjørsel til Naturgassparken ved fylkesvei 561.

– Vi er glade for å kunne tildele den første store kontrakten i prosjektet. Med Skanska har vi fått på plass en solid nasjonal og regional aktør som vi har gode erfaringer med fra tidligere. Denne kontrakten demonstrerer at Northern Lights-utbyggingen vil bidra med aktivitet og nye muligheter for regionalt og lokalt næringsliv, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Arbeidet vil i hovedsak bli ledet av Skanskas avdeling i Bergen. Skanska anslår at prosjektet vil omfatte mellom 100 – 150 årsverk for Skanska og samarbeidspartnere.

Forberedende arbeid vil starte etter kontraktsignering. Planene er å starte opparbeiding av tomten i januar 2021 forutsatt en endelig godkjennelse av Langskip-prosjektet.

Equinor inngår også en avtale med CCB Kollsnes for leie av kontorrigg- og lagerområder på rundt 16.000 m2.

Leieavtalen vil gjelde frem til sommeren 2024 når terminal og administrasjonsbygg har blitt fullført.

Tidligere i år besluttet Equinor, Shell og Total å investere i Northern Lights-prosjektet og de første investeringene vil utgjøre nærmere NOK 6,9 milliarder totalt.

Norske sysselsettingsvirkninger av Northern Lights er beregnet til vel 2.100 årsverk i utbyggingsfasen. Regionalt er det anslått en sysselsettingseffekt i utbyggingen på vel 250 årsverk.

Bilder:
Mons Egil Lien (f.v.), regiondirektør Skanska Industri, Sverre Overå, prosjektdirektør Northern Lights, og Ronny Haufe, styreleder i Naturgassparken. (Foto: Kjersti Nordøy)

Prosjektdirektør Sverre Overå (t.v.) og Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.
image-1-800x450

Andre artikler