Utbygging av havvind: Hva skal til for at energihovedstaden lykkes?

Utbygging av havvind: Hva skal til for at energihovedstaden lykkes?

10.03.2022
fb_n
tw_n
in_n
EU og Norge har ambisiøse planer for havvindutbygging i Nordsjøen. Den kompetansen og leverandørindustrien vi har etablert i energihovedstaden Stavanger har gitt oss alle forutsetninger for å lede an i Norges nye grønne industrieventyr. Likevel kan det ta ti år før vi ser fullskala produksjon av vindkraft til havs.  
 

Ambisiøs havvindsatsing i EU og Norge 

I 2020 presenterte EU sin strategi for fornybar energi. Målet er at havvind skal være den viktigste strømkilden innen 2040. Innen 2050 estimerer de at det er gjort investeringer i utbygging av havvind verdt 800 milliarder euro. Det utgjør mer enn to tredjedeler av verdien til Oljefondet.  

Denne utbyggingen av havvind skal resultere i 300GW produsert strøm innen 2050, et produksjonsnivå som tilsvarer strømbruken fra rundt 90 millioner husholdninger. Ambisjonsnivået ble ytterligere forsterket nå i februar, med et mål om 340 GW hos medlemsstater innen 2050. 

Ser vi hjemover lanserte nylig regjeringen sin storstilte satsing på havvind. Nå vil de legge til rette for fullskala havvindutbygging ved feltene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i Nordsjøen. Førstnevnte felt vil kunne produsere strøm tilsvarende forbruket til 460.000 norske hjem.  

– Regjeringen sitt mål er å legge til rette for at Norge har tilgang på rikelig med fornybar og rimelig kraft, slik at dette også i fremtiden er et fortrinn for norsk industri og bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet, uttalte statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen.  
 

Kan ta mer enn ti år før produksjonsstart  

Før vi får se produksjonsstart for havvind ved Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord vil det foregå en lang utredning rundt tildeling av areal og konsesjoner. Med foreliggende planverk for konsesjon vil det kunne ta ti år før feltene vil være i produksjon. Frank Emil Moen i Norwegian Offshore Wind Cluster er utålmodig. 

– Næringen er klar til å komme i gang med havvindutbygging. Regionen vår har allerede etablert leverandørkjeder og energikompetansen som skal til for å lykkes. Den store flaskehalsen er den lange behandlingsprosessen som skal lede til konsesjonstildeling og godkjenning for oppstart, sier Moen.  

Han frykter at den politiske debatten rundt kraftkabler vil bidra til forsinkelser. Kraftutveksling til utlandet og høye strømpriser har ført til het debatt rundt norsk kraftindustri. Regjeringen strides nå om hybridkabler som kan koble fremtidige havvindanlegg med det norske og europeiske strømmarkedet. Foreløpig har de landet på at halve kapasiteten på Sørlige Nordsjø II skal skje gjennom kabel kun til Norge, mens konsekvens av hybdridkabel på andre halvdel skal utredes nærmere. 

–  Vi er bekymret for at en stopper for hybridkabler kan forsinke kommersialisering av havvind og utbygging, siden utbyggingen av bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II da vil kreve subsidier, sier Moen.  

For Utsira Nord er det kun aktuelt med kabel til Norge, og her bør det være mulig å komme raskere i gang. Det kommer positive signaler fra regjeringen om at de skal gjøre det de kan for å få fortgang i de pågående prosessene som må landes før areal tildeles, sier Moen. 
 

Rogaland vil lede an i det grønne industrieventyret 

I tillegg til å være med å lede den nasjonale næringsklyngen for havvind er Frank Emil Moen daglig leder i Energy Innovation som har etablert Egersund Energy Hub – et senter for forskning og utvikling, drift, vedlikehold og utdanning innen fornybar energi.  

Ved Langholmen i Egersund er et tosifret antall fornybar-selskaper samlokalisert med det formål å stimulere til innovasjon gjennom samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og akademia. Her har de for eksempel etablert Norges eneste vindtekniker-utdanning ved Dalane videregående skole, og det jobbes nå med å etablere fagskoleutdanninger innen havvind i tett samarbeid med Fagskolen Rogaland.  

Moen jobber nå med å etablere en modell hvor utdanningskonseptet innen on- og offshore vind som er etablert gjennom Energy Innovation skal kunne eksporteres til andre land. Han er overbevist om at Rogaland vil spille en sentral rolle i industrieventyret innen havvind.  

– Vår region har Norges fremste fagarbeidere, ingeniører og leverandører innen energi som vil spille en viktig rolle for verdiskapingen og sysselsettingen i den nye havvinindustrien. Et eksempel er selskapet WindWorks Jelsa som vil kunne sammenstille havvind-turbiner til hele verden og skape 10.000 arbeidsplasser i Ryfylke. Dette er en industri som byr på enorme muligheter!   

Interessert i å lære mer om havvindindustrien? Delta på konferansen High Wind 2022 i Stavanger 17. mars.  

Andre artikler