Nytt liv i Forusbeen 35

Nytt liv i Forusbeen 35

31.08.2021
fb_n
tw_n
in_n
For en del heter det bare BP-bygget, andre tenker på Telenor når de ser glasspyramiden. For mange hundre mennesker var bygget en livsviktig inngangsport til et nytt liv da det som Forus Transittmottak var Norges største asylmottak fram til november 2016. Nå skal det bygges boliger, skole, kontorer og butikker i Forusbeen 35.

Men mens eierne Base Gruppen og Norwegian Property planlegger riving og bygging der vestbygget er i dag, fylles østbygget opp med mange og svært så ulike aktiviteter. Kunstmaler Katarina Nordbotn, RC-bilbaneklubben, Misjonskirken Stavanger, Montessoriskolen og bakeriet til Doughnut Worry skaper nå nytt liv i lokalene.

Planen til slutt er å transformere hele eiendommen til et moderne bolig- og næringsområde. Det skal bygges inntil 250 boenheter, et kombibygg for næring på 5000 kvadratmeter og et skolebygg på 3000 kvadratmeter.

– Næringsbygget skal ha publikumsrettet virksomhet i 1. etasje, som dagligvare, med kontorer i etasjene over. Montessoriskolen Stavanger, som allerede i dag holder til i den østlige delen av bygget, får nye lokaler, sier informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson i Base.

Prosjektet deles opp i flere byggetrinn, den vestlige delen av bygget er planlagt revet våren 2022. Oppstart på boligbyggingen inkludert rivning, er ikke bestemt.
 
Lars%20Petter%20Einarsson
Lars Petter Einarsson i Base Gruppen forteller om nytt liv i velkjent Forus-bygg.

DOUGHNUT WORRY

Andrea Ribeiro og Miguel Silva savnet et smultringutsalg i Stavanger, dermed startet de likegodt selv.  Med en hemmelig oppskrift som bare Miguel kan, åpnet de i oktober 2020. Utsalget den gang var kun i Langgata 9 i Stavanger og der er det ofte kø. Suksessen førte til behov for større lokaler. Så i sommer flyttet de produksjonskjøkkenet til Forusbeen og åpnet også opp utsalg i Langgata 67 i Sandnes. Samtidig som sandnesåpningen startet de pop-up kafé i Arkaden. Suksess der også!

I produksjonskjøkkenet på Forus bakes og glasseres opptil 500 donuts hver dag. Åtte-ni personer er ansatt og planen er å bake bagels også. Miguel har bakgrunn som kokk på Harry Pepper og Villa 22.
 
Doughnut%20Worry
BAKERI: Full fart med glassering i donutbakeriet.
Doughnut%20Worry%20Miguel%20Silva
HEMMELIG OPPSKRIFT: Gründer Miguel Silva.

MISJONSKIRKEN

En stor aktør er frikirken Misjonskirken Stavanger som har flyttet hele sin virksomhet til Forusbeen 35 mens de venter på nye lokaler i Stavanger sentrum. Kirken har 330 medlemmer.

– Vi kunne ikke fått et bedre sted å være midlertidig, skryter pastor Sten Sørensen av Base, bygget, parkeringsmulighetene og Forus.

Misjonskirkens gamle bygg i Knud Holms gate i Stavanger er revet for å gjøre plass til Bases høyhus K8. Når det står klart i august 2023, kanskje før – skal kirken holde hus i de tre nederste etasjene, blant annet med en stor kirkesal som også vil bli leid ut til konferanser.

En kan være med i en misjonskirkemenighet samtidig med at en beholder medlemskapet i et annet kirkesamfunn. Misjonskirken har stor takhøyde, idet medlemmene stilles fritt i synet på medlemskap, dåp og nattverd. Søndag 15. august hadde kirken en kick-off-gudstjeneste for å markere full oppstart av alle aktiviteter etter korona. 120 medlemmer møtte opp, da ble det med alle forholdsregler tatt plass til 80 i kirkesalen og 30 i tilstøtende lokale med storskjerm.
 
Misjonskirken
Fornøyd med midlertidige Forus-lokaler: styreleder Knut Norddahl Larsen (tv.) og pastor Sten Sørensen driver kirke for over 300 medlemmer.

MONTESSORISKOLEN

I 2016 åpnet Montessoriskolen i Stavanger på Buøy. Fra høsten 2017 har skolen holdt til i Forusbeen. Foreløpig i midlertidige lokaler, men om ikke lenge i nybygg samme sted.

– Det har alltid vært en drøm å bygge egen skole. Arkitekter har nå tegnet en helt egen Montessoriskole som er tilpasset vårt bruk. Den nye skolen er også lokalisert her i Forusbeen med den nærheten til naturen som vi så ofte bruker i undervisningen. Vi gleder oss til å flytte når nytt bygg står ferdig, forteller inspektør Josef Berg.
 
Den nye skolen vil ha plass til 150 elever fra 1. til 10. trinn. Klassene er delt inn i aldersblandede grupper der 1.-3. trinn er sammen, 4.-6. trinn og 7.-10. trinn. Skolen har 7. klasse sammen med ungdomstrinnet ettersom de ser at mange på det trinnet strekker seg etter å bli ungdomselever. Montessori er en heldagsskole; lengre skoledager, men ingen lekser.

Montessoripedagogikken er utviklet av Dr. Maria Montessori, en italiensk lege, antropolog og pedagog. Den baserer seg på barnets og menneskets utvikling, og er tilpasset barnets utvikling i dens ulike stadier.
 
Montessoriskolen
PLANLEGGINGSDAG: Lærene på Montessoriskolen planlegger skolestart.

OM FORUSBEEN 35

Eiendommen er på 23.000 kvadratmeter og dagens bygningsmasse har et areal på 23299 kvadratmeter. Det store kontorbygget ble oppført i to faser. Østbygget ble oppført i 1986. I 1990 kom sentralbygget og vestfløyen. De første 14 årene var Forusbeen 35 hovedkontoret til BP i Norge, i 2000 ble Telenor leietaker fram til høsten 2015. I november samme år overtok Base Gruppen som leietaker og etablerte Forus Transittmottak. Mottaket hadde plass til 1000 asylsøkere, og ble drevet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) fram til november 2016. På det meste, i januar 2016, bodde det 932 asylsøkere på mottaket, som hadde rundt 150 ansatte.
 

Andre artikler