Norges største «bruktbu» åpner på Forus

Norges største «bruktbu» åpner på Forus

28.07.2023
fb_n
tw_n
in_n

Tidlig neste år åpner IVAR Norges største ombrukssenter i Porsmyrveien på Forus. I andre etasje i det som før var Auto 2000, vil hele 3500 m2 fylles med gjenbruksvarer. Gled dere! - Målet det er å redde alle brukbare ting som kommer inn på våre gjenvinningsstasjoner, sier Tord Tjelflaat, fungerende avdelingsleder gjenvinning og driftssjef Anita Austigard. 

Bakgrunnen er at Bruktbua på den andre siden av Forus, er sprengt og ikke har kapasitet til å ta imot mer varer. Bruktbua ble etablert så smått i 2008 og innleveringene har bare økt for hvert år, de siste årene har de som jobber der måttet takke nei til å ta imot en god del varer, særlig de med stort volum, for eksempel møbler. I tillegg hiver folk mye mer enn de leverer inn. 

- I 2021 gjorde vi en unik undersøkelse på Forus for å finne ut hvor mye brukbare ting folk faktisk kaster på en gjenvinningsstasjon og vi anslo at mengden som kunne gått til ombruk kan økes med 700 % hvis vi hadde klart å redde alt som blir kastet i vår region. Så her er potensialet stort, ivrer de to gjenbruksentusiastene.

I det nye ombrukssentreret vil det selges alle typer varer, fra møbler og småting, til maling,  bygningsartikler og hvitevarer - og det blir kafé. I tillegg til IVAR-ansatte, vil det være folk på arbeidstrening. Her vil ikke bare sirkulær økonomi og bærekraft stå i sentrum, men også samskaping og inkluderende arbeidsliv.

- Hva er de mest populære varene å kjøpe?
- Vi ønsker å selge alle typer varer som folk har i hjemmet, så her blir det noe for enhver smak, forteller Tord Tjelflaat og Anita Austigard som ser fram til åpningen som forhåpentligvis blir i januar. 

De kan ikke sette fingeren på en spesiell varegruppe som er mer populær enn andre. Alt er populært, og alle typer mennesker kommer innom den bruktbua vi har i dag. Til og med brukt maling og halvtomme flasker med vaskemidler, spraybokser, bilpleieprodukter og whitespirit, går så det suser. Dette er en aldri så liten kuriositet. IVAR er trolig det første selskapet som setter i gang ombruk og salg av slike produkter. - Jeg har reist på studieturer i inn- og utland i 30 år og aldri sett noen som omsetter malings- og rengjøringsprodukter, forteller Tjelflaat. – Dette salget startet så smått i 2021, men i den nye, store bruktbua har vi plass til en egen avdeling for slike produkter. 

image002
NORGES STØRSTE: Her, i de gamle lokalene til Auto 2000, vil IVAR åpne et kjempestort ombrukssenter.
DSC00199
VELKOMMEN: fungerende avdelingsleder gjenvinning Tord Tjelflaat og driftssjef Anita Austigard, gleder seg til å ønske velkommen til den nye, kjempestore ombrukssentralen.

Fakta om undersøkelsen «avfall eller gjenbruk» i 2021 på Forus gjenvinningsstasjon:

- 25% av alle brukbare ting leveres i dag til ombruk i bruktbutikken på Forus. Dette utgjør ca 700 tonn med varer. De resterende 75% eller ca 2000 tonn brukbare ting kastes i søppelcontainerne på Forus gjenvinningsstasjon.
- Hovedårsakene kundene oppgir er at de enten ikke har tid eller at de ikke tror det de har med er interessant for andre
- Hver uke fylles 4-5 trailere med kasserte El-artikler og hvitevarer. 30 - 40 % av produktene er fremdeles fullt brukbare.
- Av det farlige avfallet som folk leverer er følgende brukbart: 23% av malingen, 42% av alle spraybokser, 77% av vaskemidlene og 87% av løsemidlene som whitespirit, tennvæske o.l. 
- Tar man med hele IVAR-regionen har 5000 tonn av avfallet fra husholdninger et ombrukspotensial. 
 

Fakta om IVAR

IVAR IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og gjenvinning. (I = Interkommunalt V = Vann A = Avløp R = Renovasjon/gjenvinning). IVAR har som formål å bygge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og gjenvinning. Vår visjon er et samfunn der ingenting går til spille. At IVAR er et interkommunalt selskap, betyr at vi eies av flere kommuner. IVAR eies av tolv kommuner: Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Klepp og Suldal, med et samlet innbyggertall på rundt 360.000. 
Borghild Eldøen
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler