Morgendagens byer: Nordic Edge og AIR by Bolder med smartby-konferanse på Forus

Morgendagens byer: Nordic Edge og AIR by Bolder med smartby-konferanse på Forus

21.10.2021
fb_n
tw_n
in_n
Årets smartby-konferanse Nordic Edge Expo ble arrangert som en hybrid mellom digitale og fysiske møteplasser. Hos AIR by Bolder på Forus kunne næringsliv møtes hver morgen for å følge de digitale sendingene i fellesskap.

Hvordan kan vi skape bærekraftige og smarte byer og lokalsamfunn? Det var temaet for Nordens ledende smartby-konferanse Nordic Edge Expo. I september samlet konferansen over 200 organisasjoner for å diskutere hvordan vi kan utnytte teknologi til å utvikle morgendagens byer.

Konferansen ble arrangert digitalt, men sendingene kunne følges fra et utvalg fysiske møteplasser. Hos AIR by Bolder på Tvedtsenteret ble det arrangert daglige frokostseminarer hvor næringslivet på Forus kunne møtes under smartby-konferansen.

Teknologiselskapet Bolder er medlem av næringsklyngen Nordic Edge, en organisasjonen hvis formål er å samarbeide med næringsliv, kommuner og byadministrasjon om å fremme løsninger for smartere byer.

– Bolder har et godt samarbeid med Nordic Edge, og da Nordic Edge Expo skulle arrangeres som en hybridkonferanse ble AIR by Bolder en naturlig arena for å samle mennesker. Vi jobber for at AIR skal bli en møteplass for næringslivet på Forus, sier daglig leder Anne-Sofie Engelschiøn.  

 
 
Air%20by%20Bolder%20(3%20of%204)
HYBRIDKONFERANSE: Hos AIR by Bolder på Forus kunne næringsliv møtes hver morgen for å følge de digitale sendingene fra smartby-konferansen Nordic Edge Expo.
Bolder utvikler teknologi hvor mennesket er i fokus. I dag sitter teknologi-giganter som Google og Facebook på det som har blitt viktig infrastruktur, og henter ut enorme verdier i data som produseres av enkeltmennesker. Dette har ført til en skjevfordeling i maktbalansen hvor menneskers mulighet til påvirkning eller å ta egne valg har blitt minimal. Det mener Bolder er en uheldig utvikling.

– Jeg tror mange har et ubevisst forhold til i hvor stor grad de blir overvåket på nettet. De store teknologi-selskapene profiterer på å selge våre private data til høystbydende. Dette er verdifull informasjon som brukes til å påvirke menneskers holdninger og atferd, sier gründer Eirik Skjærseth.

Et av hovedtemaene for årets Nordic Edge Expo handlet om hvordan drive byutvikling av og for mennesker. Ifølge Skjærseth dreier dette seg om å utvikle teknologi som setter mennesket først, og skape transparens og tillit ved å gi mennesker kontroll over hvordan dataene deres brukes.

– Kjernen i det vi gjør er å hjelpe mennesker å ta aktive valg rundt databruk og personvern og gi dem et bevisst forhold til omgivelsene sine, forklarer han.

Aktivt er nøkkelordet her. Bolders filosofi dreier seg om å fremme en aktiv livsstil, både mentalt og fysisk. AIR by Bolder er et resultat av dette, og fungerer både som et aktivitetssenter og en test-arena for Bolders nyskapende teknologi. Dette er ett av flere spennende prosjekter Bolder jobber med.
Air%20by%20Bolder%20(4%20of%204)
SMART BYUTVIKLING: Et av hovedtemaene for årets Nordic Edge Expo handlet om hvordan drive byutvikling av og for mennesker. Ifølge Bolder-gründer Eirik Skjærseth dreier dette seg om å utvikle teknologi som setter mennesket først.

Andre artikler