Jevn vekst for HjemJobbHjem på Forus

Jevn vekst for HjemJobbHjem på Forus

06.02.2024
fb_n
tw_n
in_n
Stadig flere bedrifter på Forus tar grønne og miljøbevisste valg sammen med sine ansatte. Ferske tall viser at av 655 aktive medlemsbedrifter på Nord-Jæren, er 67 på Forus, og med det er 1300 ansatte fra Forus aktivert i ordningen. Nå utfordres flere til å bli med.

Mobilitetsordningen har siden oppstarten i 2015 jobbet målbevisst for å redusere bilbruken til de ansatte i HjemJobbHjem-bedriftene, og inspirere dem til å reise grønt til og fra jobben. HjemJobbHjem bidrar til å redusere personbiltrafikken i byområdene, noe som anses som den største driveren for å oppnå nullvekstmålet.

- For oss er Forus et viktig bedriftsområde, her jobber vi med å tilrettelegge for et godt mobilitetstilbud i konkurranse med mange parkeringsplasser. Formålet vårt er å redusere personbiltrafikken gjennom å inspirere ansatte til å velge kollektivtransport, sykkel eller gange. Min jobb er å gi forusbedriftene råd, hjelp og verktøy som bidrar til at ansatte endrer reisevaner i forbindelse med jobbreisen, forteller Henrik Grannes, mobilitetsrådgiver på Forus i HjemJobbHjem.
 

Samarbeid er grunnleggende

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner, Bysykkelen, Kolumbus, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Ordningen skal bidra til regjeringens nullvekstmål: «Veksten i personbiltransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange». Målsettingen er å redusere bilandelen blant de ansatte i bedriftene på Nord-Jæren.
 

Helse på agendaen

I løpet av det siste året har HjemJobbHjem gjennomført flere helseprosjekter i ulike medlemsbedrifter. De har rekruttert deltagere som ønsker å sette bilen hjemme i forbindelse med jobbreisen, møtevirksomhet eller annen aktivitet i løpet av dagen. Deltagerne ønsker å bedre sin helse gjennom å endre reisevaner.
- I prosjektet «La bilen stå» kartlegger vi om endring i reisevaner i forbindelse med jobbreisen har en positiv effekt på helsen. Hovedkriteriet for å bli tatt med i prosjektet er at man er 100% bilbruker før oppstart. Deltagerne skal være motivert for å endre reisevaner. En av våre samarbeidspartnere gjennomfører en helsetest på alle deltagerne før og etter prosjektet. Våre mobilitetsrådgivere er tett på deltagerne i løpet av prosjektet for å gi råd og inspirasjon underveis, forteller Lena Moteka, produktansvarlig i HjemjobbHjem.
 

Stor helsegevinst

I tidligere helseprosjekt sammen med SUS, deltok 54 ansatte fra ulike avdelinger, som gjennom tolv uker skulle komme seg til og fra jobb uten bil. HjemJobbHjem følgte deltakerne fra start til slutt for å holde motivasjonen oppe. Resultatene for de 54 deltakerne totalt sett, skulle vise seg å være formidable:
· Metabolsk alder ble redusert med til sammen 100 år. 
· Over 71 kilo fettmasse ble borte.
· To av tre deltagere opplevde at den aktive reiseformen gjorde skillet mellom jobb og privatliv tydeligere.
· Over halvparten opplevde at jobbreisene på sykkel, buss, tog eller til fots var stressreduserende.

- Tidsbruk i forbindelse med jobbreisen var den største barrieren for å sette bilen hjemme. Flere fikk hverdagen til å gå opp tross endring i reisevaner. Deltakerne valgte å sykle, reise kollektivt eller gå, selv om de brukte noe mer tid på jobbreisen. Mange hevder at de i ettertid har blitt mer aktive i hverdagen generelt. Med det ser vi at mosjon i forbindelse med jobbreisen gir positive ringvirkninger, sier Lena.
 
Neste prosjekt «La bilen stå» er på Forus, der skal flere Forus-bedrifter være med. Prosjektet starter i mars, ifølge Henrik Grannes.
- Jeg gleder meg skikkelig til å sette i gang. Forus er jo perfekt for et slikt prosjekt nå som tilbudet for syklister på Forus er bedre enn noensinne, først og fremst på grunn av den nye, unike sykkelstamveien, smiler Henrik.
 
IMG_8365
- STORE FORVENTNINGER TIL FORUS: Lena Moteka (t.v), produktansvarlig i HjemjobbHjem og Henrik Grannes, mobilitetsrådgiver på Forus i HjemJobbHjem fremholder at tilbudet for syklister på Forus er bedre enn noensinne først og fremst på grunn av den nye, unike sykkelstamveien.
Anja Tollefsen Lussand
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler