IVARs ettersorteringsanlegg – hva skjer nå?

IVARs ettersorteringsanlegg – hva skjer nå?

12.09.2022
fb_n
tw_n
in_n
Kort tid etter brannen i ettersorteringsanlegget på Forus besluttet IVAR å få gjennomført en uavhengig undersøkelse av brannen. Når det nå er avklart at politiet har avsluttet sine undersøkelser, vil IVAR sette i gang dette arbeidet. Det uavhengige undersøkelsesteamet starter sitt arbeid i oktober.  
 
– Etter en slik hendelse er det nødvendig å gjennomgå alle tidligere vurderinger av brannsystemer og brannsikringstiltak. IVAR vil gjennomføre nye risikovurderinger av anlegget, der også risiko for omgivelsene blir utredet på ny. Vi vil utarbeide et nytt brannkonsept for anlegget. Dette vil bli gjort før de skadde anleggsdelene blir erstattet og anlegget settes i drift igjen, sier administrerende direktør i IVAR, Ingrid Nordbø. 
 

Om brannen

Det var om formiddagen den 22. juli det brøt ut brann på IVARs ettersorteringsanlegg på Forus. Rundt en fjerdedel av anlegget ble direkte skadet av brannen. Noe deler av anlegget har fått sot og vannskader, mens deler av anlegget er ikke berørt av brannen.   
 
Flere ansatte var raskt på plass og startet slukking i mottakshallen, der brannen startet. Like etter ble gasslukkeanlegget automatisk utløst. Brannvesenet kom deretter til stedet og overtok resterende slukkearbeid og erklærte brannen for slukket. Etter at brannen i mottakshallen var antatt slukket, har noe spredd seg inn i sorteringshallen. Det var dette som fikk store og ødeleggende konsekvenser for anlegget.   
 
Branntilløpet i sorteringshallen førte til at gasslukkeanlegget ble aktivert på nytt. Brannvesenet var fortsatt på plass, men fikk ikke kontroll på brannen. De fortsatte med slukkingen utover dagen. Hovedsakelig fra utsiden, og senere med hjelp fra helikopter. Etterslukking og nedkjøling pågikk gjennom hele helgen.   
  
– Etterarbeidet har vært noe preget av flere spørsmål enn svar. Dette bildet kan endre seg etter hvert som flere opplysninger kommer på plass. IVAR IKS har igangsatt en felles gjennomgang med brannvesenet og håper dette vil belyse viktige forhold om hendelsesforløpet, forteller Nordbø.
  

Skadene  

IVAR IKS har begynt å få en oversikt over skadeomfanget, og det er hovedsakelig sorteringshallen som har tatt skade. Denne utgjør rundt en fjerdedel av anlegget. I tillegg har nærliggende takkonstruksjoner og stålkonstruksjoner skader. Sorteringshallen er også byggets hovedfunksjon, ettersom det er her sorteringen av restavfallet foregår.   
 
Andre deler av anlegget har sotskader, men er ellers intakte. Konstruksjonene som skiller hallområdene og personaldelene, hvor det ligger en administrasjonsfløy, er ikke skadet, og bygget er inndelt i 17 brannceller.    

– Det er betryggende at disse skillene fungerer som de skal, ettersom disse utgjør et svært viktig sikkerhetsaspekt for ansatte på denne type anlegg. Og når denne type hendelser oppstår, er vi svært glade for at ingens liv eller helse stod i fare, sier Ingrid Nordbø.  
  

Brannrisiko i avfallsanlegg  

Risikobildet i avfallsanlegg utvikler seg i takt med at vi behandler avfallet på mer avanserte måter for å hente ut stadig flere materialressurser til gjenvinning. I tillegg endres sammensetningen av avfallet som følge av nye typer produkter, der særlig bruk av høyenergibatterier har endret risikobildet. Tidligere ble avfall gravd ned på deponi eller matet inn i forbrenningsovn. Dette gav et annet og noe enklere risikobilde, selv om heller ikke dette var risikofritt. En samlet avfallsbransje arbeider for å håndtere de nye risikofaktorene. IVAR har hatt sterkt fokus brannrisiko i alle sine avfallsanlegg, og i særdeleshet på ettersorteringsanlegget på Forus.   
  
Restavfall fra husholdningene er den minst homogene avfallstypen IVAR behandler. Husholdningsavfall kan inneholde flere ting som kan forårsake brann, der batterier er vurdert å være det absolutt vanligste og det farligste. Mindre branntilløp er dermed en del av hverdagen i avfallsanlegg, og både anleggsdesign og ansatte er rigget og drillet for å håndtere dette. På ettersorteringsanlegget er det håndtert utallige mindre branntilløp i anleggets driftstid, uten behov for bistand fra brannvesenet.   
IVAR%20ESA%201
IVARs ettersorteringsanlegg tok skade etter brannen i sommer. Nå starter en uavhengig undersøkelse av brannsystemer og brannsikringstiltak.

Andre artikler