Hydrogenproduksjon uten utslipp i Risavika

Hydrogenproduksjon uten utslipp i Risavika

23.02.2023
fb_n
tw_n
in_n

Den dagen forus.no er på besøk hos teknologiselskapet SEID, får de nyheten om åtte millioner kroner fra Ulla-Førrefondet til sitt prosjekt «Bærekraftig hydrogen og fast karbon fra naturgass». Målet i første omgang er å etablere et testsenter i Risavika.

Den langsiktige ambisjonen i prosjektet er etablering av storskala-produksjon av bærekraftig hydrogen i Rogaland - uten utslipp av klimagasser.  

– Vi er svært glade for støtten fra Ulla-Førrefondet. Midlene er avgjørende for at vi kan realisere pilotskala-produksjon av lavkarbon og bærekraftig hydrogen i Risavika.  I første omgang for å dekke regionale behov, uten eksport til kontinentet, sier Terje Hauan, teknisk sjef i SEID. Anlegget skal etableres i tidligere Risavika Gas Centre som i dag eies av Norce og der alt ligger til rette for dette prosjektet.

I fjor fikk Seid 30 millioner til å utvikle sin teknologi for hydrogenproduksjon gjennom EU-programmet Horizon Europe. EU anser hydrogen som et av elementene for å nå målene om kutt i klimagassutslippene. Hydrogen kan blant annet benyttes til drivstoff i biler og busser uten lokal forurensning – eller til å produsere kraft til husholdninger og industri.

DSC_0296
FÅR STØTTE: 30 millioner fra EU og åtte millioner fra Ulla-Førrefondet. Terje Hauan og teknologiteamet i SEID kan gå videre med sitt hydrrogenprosjekt.

Hydrogenproduksjon uten utslipp

I dag er det vanligst å lage hydrogen av naturgass. Metoden som brukes, gir karbondioksid som rest. Seid utviklet en ny generasjon såkalt kald plasma-teknologi, som er vesentlig mindre energikrevende enn eksisterende metoder for hydrogenproduksjon. Konseptet heter ColdSpark® og bruker også naturgass, men uten utslipp fordi karbonet i Seids løsning bindes i fast form. Dette karbonet kan videreselges og brukes i en rekke industrier f.eks batterier, metallproduksjon, betong, bildekk eller elektronikk. – Bruk av denne typen synetisk karbon vil bli en ny industri fordi det nå vil bli produsert i store mengder, sier Hauan og forklarer at metoden Seid bruker bryter opp klimagassen (metan) i to ufarlige bestanddeler. - På den måten blir det bærekraftig hydrogen fordi det krever så lite tilført energi, understreker han.
 

Fjernet «Hillevågsluktå»

Selskapets historie som teknologiutviklere startet allerede i 1997. Selskapet er ekspert på luftrensing og eksporterer teknologien til 36 land. For lokalkjente sier det sitt at de klarte å få bukt med den berykta Hillevågslukta. Selskapet leverer også store industrielle renseanlegg til en rekke industrier over hele verden. 
Det er med bakgrunnen i denne teknologien opprinnelig utviklet for luftrensing og kraftforsyninger, at de nå tar steget over i produksjon av lav-karbon hydrogen.
 

Tunge aktører inn som eiere

Terje Hauan medgründer og teknisk sjef i SEID, har deltatt i oppstarten og utviklingen av flere ulike selskaper. I tillegg har han jobbet hos Weatherford og Interwell. Hauan og de 30 ansatte eier 66 % av selskapet, Lyse Vekst, Herfo Finans og Hatteland, m.fl kom inn som nye eiere i 2021.

Andre artikler