Grønn taxinæring på Forus

Grønn taxinæring på Forus

28.06.2023
fb_n
tw_n
in_n

Rogaland Taxi har investert i fremtidens energisystem. Dette som en del av det teknologiskiftet som er nødvendig for at Stavanger skal nå sitt mål om en fossilfri kommune innen 2040. Med solceller, en battericontainer og et intelligent energistyringssystem er taxiselskapet rigget for fremtiden. Det var storslått åpningsfest for det nye energisystemet hos Rogaland Taxi på Forus i dag.

- Målet er en grønnere taxinæring, mindre press på de offentlige ladestasjonene og reduserte strømkostander, sier administrerende direktør Svein Svimbil i Rogaland Taxi.

Stavanger kommunes klima- og miljøplan 2018-2030 har som mål å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030 og at kommunen skal være fossilfri innen 2040. De direkte lokale klimagassutslippene fra transportsektoren må da reduseres med 80 prosent innen 2030 og med 100 prosent innen 2040. Endringene vil kreve et omfattende teknologiskifte fra fossildrevne til utslippsfrie transportmidler.

Det er innført krav om at alle nye drosjeløyver på Nord-Jæren skal betjenes med nullutslippskjøretøy. For eksisterende løyver er fristen for overgangen 1. mars 2026.
 

Et komplett energisystem

Energistyringssystemet er levert av Kverneland Energi og består av 306 solcellepaneler fordelt på to tak, en battericontainer og hurtigladestasjoner. Solcellene kan produsere rundt 108.000 kWt årlig. Batteriet i containeren er på 320 kWt, og skal brukes til hurtiglading av drosjene uten å belaste strømnettet, kutte effekttopper og lagre solstrøm. Hele systemet overvåkes kontinuerlig gjennom et smart styringssystem.

- Før brukte vi omtrent 33 000 kWt i strøm per måned. Med solceller bruker vi nå ca 11 000 kWt, en tredjedel av vårt opprinnelige forbruk. Vi produserer ca 900 kWt daglig, og bruker ca 300 kWt. Produksjon av overskuddet lagres i battericontaineren, overskuddsstrøm selges tilbake til nettet, sier Svimbil og forteller at Rogaland Taxi har 300 biler – 60 % av dem er elektriske.
 

En spennende reise

Alt startet for fem år siden med et prosjekt satt i gang og støttet fra Stavanger kommune og ENOVA.  Et par ladestasjoner for drosjer ble installert. En av dem ble plassert hos Rogaland Taxi. Avtalen var at de kunne overta hele ladeinfrastrukturen etter fem år uten kostand. - Det var slik det hele startet, og det vi har bygget videre på. Vi hadde aldri kommet i gang uten, fremholder Svein.
 

Støtte fra Forus Næringspark

Som et ledd i storsatsingen til Forus Næringspark om å redusere transportutslipp har næringsparken gjennom Elnett 21 gitt støtte og vært en samarbeidspartner i Rogaland Taxis prosjekt. Elnett 21 er et ENOVA prosjekt som er delfinansiert av ENOVA, ledet av Avinor. Konsortiet består av Avinor, Forus Næringspark, Lnett, Lyse og Stavanger Regionen Havn. Partnerne til Forus Næringspark i konsortiet er Møller Bil, 2020Park, Tvedt Sentert, Kolumbus og nå også Rogaland Taxi.

- Det koster å komme i gang, da kan det være avgjørende med startpakker som dette. Prosjektet er en perfekt case for ladeinfrastruktur. Grunnen til at vi gjør denne øvelsen er også for å lære, ikke bare finansiere transformasjonen. Vi vil bruke erfaringene til kommende utviklingsprosjekt, sier forretningsutvikler i Forus Næringspark, Ronny Fiuren.

DSC00102
ET GODT SAMARBEIDSPROSJEKT: Fra venstre Ronny Fiuren, forretningsutvikler i Forus Næringspark, Svein Svimbil, administrerende direktør i Rogaland Taxi, Aksel Kverneland, daglig leder i Kverneland Energi.
IMG_6203
GODT OPPMØTE: Flere møtte opp til åpningsfesten hos Rogaland Taxi på Forus.
DSCF6246
INTELLIGENT ENERGISTYRINGSSYSTEM: Rogaland Taxi er fornøyde med sitt nye energisystem. Ronny Fiuren, forretningsutvikler i Forus Næringspark (tv) og Svein Svimbil, administrerende direktør i Rogaland Taxi.
DSCF6257
LADEBANK FOR HURTIGLADERNE: Battericontaineren lagrer overskudd av produsert strøm fra solcellene.
Anja Tollefsen Lussand
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler