Desert Control klare for internasjonal oppskalering: Vil fortsatt drive verdiskaping i regionen

Desert Control klare for internasjonal oppskalering: Vil fortsatt drive verdiskaping i regionen

21.09.2021
fb_n
tw_n
in_n
Desert Control har fått internasjonal oppmerksomhet for klimateknologien sin. Nå er de klare for å innta markeder i Midtøsten og Nord-Amerika. Men teknologiutviklingen forblir i regionen som har den ledende kompetansen innen jordvitenskap - nemlig Stavanger.

Klimateknologiselskapet Desert Control utvikler teknologi som skal gjøre ørkensand til dyrkbar matjord. Samtidig som den globale befolkningsveksten krever økt matproduksjon, forårsaker klimaforandringer en forringelse av den dyrkbare matjorden. Dette øker i sin tur verdens vannbehov – en knapp ressurs, forteller Desert Controls administrerende direktør, Ole Kristian Sivertsen.

– En femtedel av verdens landområder er ødelagt av ørkenspredning. Dette er en utvikling vi er nødt til å reversere dersom vi skal kunne møte fremtidens matproduksjonsbehov. Samtidig står vi overfor en situasjon hvor vi i dag bruker over 70% av tilgjengelig ferskvann i landbruket. Utfordringen er hvordan vi kan øke matproduksjonen uten å øke vannforbruket.

Desert Controls løsning er Liquid Natural Clay (LNC), en flytende leire som skal øke ørkensandens evne til opptak av vann og næringsstoffer. En uavhengig studie har vist at leiren har lykkes i å skape gode vekstforhold i ørkenen, samtidig som den har halvert vannforbruket. Resultatene har gitt selskapet global medieoppmerksomhet.


Storkontrakt i De forente arabiske emirater

Det Forus-baserte selskapet ble børsnotert på Euronext Growth i vår etter å ha hentet inn 200 millioner fra investorer. I juni ble det kjent at Desert Control hadde inngått sin første kommersielle kontrakt med landbruks- og naturverngiganten Mawarid i De forente arabiske emirater (FAE).

Samtidig ble det etablert et datterselskap og operativt kontor i Abu Dhabi. For noen uker siden gikk startskuddet for pilotprosjektet. Nå foregår det en testing av LNC i områder der Mawarid driver landbruk og forvaltning av natur.

– Mawarid-kontrakten er en stor milepæl for oss. Dersom pilotprosjektet lykkes og vi klarer å påvise at produktet vårt gir økt energieffektivitet, åpner det seg store muligheter for videre oppskalering i Midtøsten, sier Sivertsen.
 
Vegetable4
Pilotprosjekt i Emiratene: Desert Controls teknologi skaper gode vekstforhold i selv de tørreste klima.

Lokalt utviklet teknologi – globalt markedspotensial

Desert Controls teknologi er utviklet i Stavanger-regionen, men har verdensomspennende markedspotensial. I samarbeid med lokale leverandører som Hytech og Nordic Steel har Desert Control bygget på regionens olje- og gasskompetanse for å utvikle ledende klimateknologi.

– Vår region har den beste kompetansen innen geologi og reologi. Vi har bygget på kunnskapen vi har om bergarter, mineraler og væsker fra olje- og gassbransjen og anvendt den i nye, grønne forretningsområder. Å ha hovedvirksomheten her på Forus gir oss tilgang til den beste leverandørindustrien i verden, mener Sivertsen.
 

Klare for internasjonal oppskalering

Mot slutten av året planlegger Desert Control å etablere et datterselskap og kontor i USA for å starte opp planlagte aktiviteter i Arizona, California og Nevada. Først ut er et pilotprosjekt med University of Arizona for å teste LNC-leiren i amerikansk jord og påvise vannbesparelser ved landbruk.

Desert Control står midt i en oppskaleringsfase og planlegger å rekruttere 40 nye årsverk innen årsskiftet for å øke produksjonskapasiteten og operasjonell evne i Norge, Midtøsten og Nord-Amerika. Ved inngangen av dette året var de 9 ansatte.

– I oppskaleringsfasen vi har foran oss er det viktig at vi legger stein for stein og skaper et solid grunnlag for internasjonal kommersialisering. Lykkes vi med det har vi et stort potensial for å bidra til å løse en verdensomfattende problemstilling, forteller Sivertsen.
Ole-Kristian
Satser internasjonalt: Administrerende direktør Ole Kristian Sivertsen er klar for å innta nye markeder i Midtøsten og Nord-Amerika.

Vil fortsatt drive verdiskaping i regionen

Til tross for at Desert Control er i ferd med å innta markeder i Midtøsten og Nord-Amerika, er Sivertsen klar på at selskapet fortsatt vil videreutvikle produksjonen og satsingen i regionen. Hovedkontoret på Forus skal fortsatt drive produktutviklingen og bygge opp en klimateknologi-industri i samarbeid med en solid leverandørindustri.

– Stavanger-regionen sitter på en svært viktig kompetanse og viser allerede at de er i ferd med å ta en tydelig posisjon innen det grønne skifte. Min visjon er Stavanger skal bli hovedstad for grønn innovasjon og omstilling, avslutter Sivertsen.
 

Andre artikler