Økte Lyse-priser på nær- og fjernvarme: Hva betyr det for kundene?

Økte Lyse-priser på nær- og fjernvarme: Hva betyr det for kundene?

01.11.2022
fb_n
tw_n
in_n
1. november øker Lyse prisene på nærvarme og fjernvarme som gir oppvarming til bedriftskunder i regionen. I januar varsles prisøkning på nærvarme også for privatkunder. Store prissvingninger og høye energipriser oppgis som årsak til prisøkningen.

Nylig varslet Lyse om prisendringer for nærvarme fra 1. november. Bedriftskunder vil nå betale markedspris basert på indeks for naturgass, biogass og strøm. For privatkunder utsettes den varslede prisendringen til 1. januar på bakgrunn av at Stortinget skal vedta ny strømstøtteordning før jul.

Den varslede prisøkningen for privatkunder var på rundt 50%, med utgangspunkt i en prisøkning og fjerning av pristak. Nå melder Lyse at den nye prismodellen som skal tre i kraft 1. januar vil avhenge av detaljene i strømstøtteordningen.

Der fjernvarme fra avfallsforbrenning ikke er tilgjengelig, har Lyse nærvarmeanlegg som forsyner områder med varme til oppvarming og varmtvann. Anleggene produserer lokal energi basert på biogass, naturgass, varmepumper, strøm eller en kombinasjon av disse.

Hvorfor økes nå prisene på nærvarme?
– I hele 2022 har vi solgt nærvarme med tap på grunn av økte kostnader for å produsere energi. Vi ser oss dermed nødt til å øke prisene for nærvarmekunder. Vi jobber for at nærvarmekunder blir en del av strømstøtteordningen som regjeringen jobber med, sier Marianne Ånestad, administrerende direktør i Lyse Neo.

Hvor mange kunder berøres av prisøkningen for nærvarme?
– Lyse har 1900 private nærvarmekunder og 50 bedriftskunder. På Forus har vi hovedsakelig kunder som får levert fjernvarme fra forbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning. Vi leverer fjernvarme til 260 bedriftskunder i regionen, hvor 140 holder til på Forus.

Det er også varslet en prisøkning på fjernvarme fra 1. november?
– Vi har tidligere varslet at det fra 1. november vil innføres et økt pristak på fjernvarme fra 100 øre/kWh til 115 øre/kWh for næring, bedrift og industri. Dette på grunn av økte kostnader for biogass og strøm, og en generell prisvekst fra våre underleverandører, forteller Ånestad. 

Kan vi forvente en ytterligere økning av pristaket for fjernvarme fra forbrenningsanlegget på Forus?
– Prisen på fjernvarme kommer til å være forutsigbar og ha et pristak som ikke kommer til å endres vesentlig i 2023, fra prisendringen som innføres 1. november. Lyses fjernvarmekunder har et vesentlig billigere og mer forutsigbart energiprodukt sammenlignet med andre selskaper som priser fjernvarme likt som strøm. 

Hva er det som gjør prising av fjernvarme mer forutsigbart enn nærvarme?
– I produksjon av fjernvarme bruker vi i hovedsak spillvarme fra avfallsforbrenningen ved Forus Energigjenvinning. Kunder som har fjernvarme har et produkt som er del av lokal verdikjede som gjør at både forsyningssikkerhet og pris er frakoblet internasjonal uro og kraftige prissvingninger, sier Ånestad.

– I tillegg er fjernvarme en klimanøytral løsning som tar i bruk energi som ellers går til spille, avslutter hun.
 

Andre artikler