15.06.2021
fb_n
tw_n
in_n
Den interkommunale kommunedelplanen for Forus (IKDP Forus) er i ferd med å bli endelig vedtatt. Behandlingen i de tre kommunestyrene i Stavanger, Sandnes og Sola er planlagt over sommeren. I forrige uke kom styret i Forus Næringspark med en positiv høringsuttalelse til den planen som nå foreligger etter siste revidering.  

– Planen slik den nå foreligger gir næringslivet på Forus større fleksibilitet i møte med fremtidens aktører og leietakere. Utnyttelsen av tomtene blir bedre og rekkefølgetiltakene vil innrettes mer etter behov, samtidig som vi får et industriområde med mye grønt, sier administrerende direktør i Forus Næringspark, Stein Racin Grødem. 

Forus framstår som et samlet næringsområde på tvers av de tre kommunene helt uten at kommunegrensene merkes. Gjennom felles og helhetlig planlegging ønsker kommunene å lykkes med å tilrettelegge et moderne næringsområde som spiller på lag med resten av storbyområdet. 

Styret i Forus Næringspark er enige i og innforstått med at Forus-området vil få en parkeringsdekning på 0,9 pr 100 BRA. Men understreker at dette gjelder personbiler og ikke nærings- og nyttetransport. Byvekstavtalen er en videreføring av det statlige 0-vekst målet for persontransport med biler. Da er det viktig at denne forskjellen kommer fram i planbestemmelsen. 

Styret minner også om at Forus-området allerede er et funksjonelt næringsområde ofte omtalt som Norges viktigste næringsområde. Skal regionen lykkes med omstilling er det viktig at utviklingen på Forus gjøres i samarbeid og dialog med næringslivet og på næringslivets egne premisser.

Andre artikler