TILBAKE

Elnett21

05.01.2021
fb_n
tw_n
in_n
Omlegging fra fossil til utslippsfri transport vil kreve omfattende elektrifisering av transportsektoren. Lading av fly, busser og skip vil gi en stor økning i strømbehov. For å lykkes med elektrisk transport uten at sikringen går, må alle bidra. Elnett21 har som mål å legge tilrette for utslippsfri og elektrisk transport – ved å øke lokal energiproduksjon, teste løsninger for å lagre og distribuere strøm – samt smart styring av energi som sikrer optimal bruk av eksisterende nett. Partnere i Elnett21 er Avinor, Forus Næringspark, Lyse Elnett, Smartly, Stavangerregionen Havn. www.elnett21.no

TILBAKE

Ingrid Vervik Salte
Forus Administration
 
fb_n
tw_n
in_n