Bedriftene skriker etter arbeidskraft

Bedriftene skriker etter arbeidskraft

23.03.2022
fb_n
tw_n
in_n
Nå er vi der igjen. Mange Forus-bedrifter sliter med å besette nøkkelstillinger og må ofte langt av sted for å finne folk. DNV hevder i en ny rapport at mangel på kompetent arbeidskraft kan bli en flaskehals i den grønne omstillingen. Behovet i vår region har ikke vært større siden Greater Stavanger kjørte kampanjen «Stavanger trenger 10.000 ingeniører» i 2006.
 
– Alle snakker om det; hvordan skal vi få nok folk. Forskjellen på den gang og nå er at det i 2006 var høy arbeidsledighet i hele Europa. Det er det ikke nå, dermed er utfordringen enda større, sier Inger Tone Ødegård, strategidirektør i Næringsforeningen og en av dem i vår region som har fulgt utviklingen i arbeidskraftbehovet tettest de siste 17 årene.
 

Savner nasjonal strategi

– Vi mangler en nasjonal strategi for rekruttering fra utlandet, fremhever hun. – Slik rekruttering har alt for mange hinder i dag; kjempelang ventetid i UDI, saksbehandling i ulike departementer og de nye reglene for innleie av arbeidskraft. På toppen av dette kommer Brexit som gjør at den største gruppen utenlandsarbeidere i vår region, britene, ikke lenger er EU-borgere, med alle forsinkelsene det medfører.
 

Behovet svinger med konjunkturene

Arbeidskraftbehovet varierer med konjunkturene, etter omfattende rekruttering fra 2006 kom finanskrisen i 2008 og gav et kraftig dropp i behovet. Sakte, men sikkert bygde det seg opp til «all time high» i 2014, for så å rase sammen med oljeprisfallet. Siden den gang har det gått gradvis oppover til skattepakken på grunn av covid økte behovet dramatisk fordi veldig mange prosjekter som skal i gang samtidig parallelt med at vi skal klare transformasjonen.
 

Ta vare på hele familien

- Det er enormt viktig at bedriftene forstår hva det innebærer å rekruttere fra utlandet. For en rekrutterer ikke bare eksperten, men hele hans eller hennes familie, understreker Ødegård. – Den viktigste grunnen til at utlendinger slutter før kontrakten er utløpt, er fordi resten av familien ikke trives. Det taper alle på, derfor må en være bevisste og inkludere hele familien, sier hun.

Nettopp her har Næringsforeningen og Ødegård gjort en stor innsats for god integrasjon gjennom mange år. Et omfattende velkomstprogram tilbys de nyankomne og i løpet av et år arrangeres det 80 små og store aktiviteter. Alle bedrifter som rekrutterer fra utlandet, kan bli medlem av programmet. Les mer om programmet her

– Vi har 181 nasjoner representert i vår region. Gjør vi en god jobb med å inkludere alle, blir de våre viktigste ambassadører for videre rekruttering, understreker Ødegård som til slutt påpeker det tankekorset at samtidig som vi har 7000 ledige jobber har vi 6000 arbeidsledige.

– Utenlandsrekruttering er ikke svaret på alt. Vi må også klare å gi unge og andre utenfor arbeidslivet den kompetansen de trenger for å kunne delta aktivt i samfunnet, oppfordrer strategidirektøren.

Andre artikler