Tommelen opp for Bilfinger på Brage
19. mai 2014

Tommelen opp for Bilfinger på Brage

- Dette er en strategisk viktig kontrakt for oss, vi har stor tro på Wintershall Norge AS virksomhet på norsk sokkel i årene som kommer, sier Bjørn Harald Celius, CEO i Bilfinger Industrier.

Brage er Wintershall Norge AS første opererte plattform i Norge. Med forlenget opsjon får Bilfinger Industrier, som holder til i Kanalarmen 8 på Forus, kontinuitet og utviklingspotensial i sitt nye kundeforhold.

– Wintershall Norge AS overtok plattformen Brage fra Statoil i fjor høst, og vi fikk en ny kunde i porteføljen. Det er svært gledelig at Wintershall Norge AS ønsker å fortsette samarbeidet med Bilfinger Industrier, det er en anerkjennelse av arbeidet som vi har utført det siste halve året, sier Celius.

Kontraktsforlengelsen gjelder ISO-vedlikehold, tilkomstteknikk og habitattjenester på plattformen Brage, og har en verdi på 100 MNOK. Opsjonen er gjeldende fra juli 2014 og to år fram i tid.

Wintershall er Tysklands største produsent av råolje og naturgass og har virksomhet over hele verden. Wintershall Norge AS morselskap er i sin tur et datterselskap av den kjemiske giganten BASF. Selskapet har i over 80 år produsert olje og gass, med letevirksomhet på fire kontinenter. Den norske sokkelen er en av kjerneregionene i selskapets globale portefølje.

– Dette er en strategisk viktig kontrakt for oss, vi har stor tro på Wintershall Norge AS virksomhet på norsk sokkel i årene som kommer. Wintershall er løsningsorienterte og kompetente i alle ledd og ikke minst er de meget inkluderende. Det betyr i korte trekk at Bilfinger Industrier blir tatt med som en respektert samarbeidspartner. Vi ser fram til to nye år med spennende samarbeid, sier Celius.

(Bilder: Bilfinger)