Tildelt Fransk-Norsk Trophée 2015
19. oktober 2015

Tildelt Fransk-Norsk Trophée 2015

Under Fransk-Norsk Handelskammers årlige fransk-norske dag i forrige uke, mottok GDF SUEZ E&P Norge prisen Fransk-Norsk Trophée 2015.

Det Fransk-Norsk Handelskammerset deler hvert år ut den prisen ’Fransk-Norsk Trophée’ til “en bedrift, en organisasjon eller en person som har bidratt vesentlig til den fransk-norske utveksling via sin dynamiske kraft”.

Begrunnelsen for at GDF SUEZ E&P Norge, som har hovedkontor i Vestre Svanholmen 6 på Forus, mottok prisen i år er bl.a. betydningen av den norske filialen i E&P-delen av konsernet, selskapets resultater de siste årene og mest av alt, historien til selskapet siden etableringen av den norske filialen i 2001.

– Det er en ære å motta denne prisen på vegne av GDF SUEZ E&P Norge og ENGIE konsernet. Slik jeg ser det, prisen beærer både det harde arbeidet og engasjementet blant de som arbeider i selskapet vårt, samt entreprenørskap og vår langsiktige tilstedeværelse her i Norge. Men, like viktig som å nå våre forretningsmål, er vi i GDF SUEZ stolte over måten vi gjør ting på, måten vi jobber på. Vi har stor tro på at gode ideer skapes i skjæringspunktet mellom ulik kompetanse, å jobbe sammen både som kolleger, partnere og med våre leverandører, sier administrerende direktør Cedric Osterrieth som mottok prisen på vegne av GDF SUEZ E&P Norge AS.

(Bilder: CCFN)