Sumergo til 2020park
23. desember 2016

Sumergo til 2020park

Revisjonsfirmaet Sumergo er i vekst og har inngått en avtale om leie av 830 kvm i Forusparken 2 hos 2020park. Avtalen har en varighet på 15 år og anslått innflytting er i andre halvår 2017.

Presseinformasjon
23. desember 2016

Forusparken 2 er miljøsertifisert til BREEAM Excellent og et funksjonelt flerbrukerbygg med meget fornøyde leietakere som samlet har gitt en KTI-score på 94 prosent. Bygget har følgende leietakere: Sekretariatet for Skatteklagenemndene, BP, IBM, Skanska, Add Energy Group, Ocean Installer, Compass Group, Sweco Norge, Sigdal, Norema, Hjem Jobb Hjem, Regus, Prosafe og London Offshore Consultants.

– Meget god kundeoppfølging og beliggenhet, i tillegg til høy arealeffektivitet og miljøfokus viser seg nok en gang som avgjørende for kunders valg av kontorsted, sier Jarl Endre Egeland i 2020park.

2020park er en av deltakerne i Forus-samarbeidet, der eiendomsaktører driver langsiktig omdømmebygging av Forus som landets viktigste næringsområde.