Stavangerregionen må ha mer mangfold for å klare seg
20. januar 2017

Stavangerregionen må ha mer mangfold for å klare seg

Det er den klare meldingen fra forskere ved Universitetet i Stavanger, etter en samling der internasjonale forskere har sett på hva som kjennetegner suksess i næringsliv og næringsparker.

– Stavanger har ikke mye mangfold, hvis man ser på byområder i Norge, så har vi potensial. Både Oslo, Bergen og Trondheim har større mangfold. Så hvis vi skal sikre mangfold er det bare å sette i gang, sier Rune Dahl Fitjar, forsker ved UiS og IRIS.

– Vi må bygge ut aktivitetene på en ny måte, basert på det vi kan. Her er prosjektet pumps & pipes relevant, å gå fra olje til medisinsk kompetanse, sier Dahl Fitjar. Han peker på at næringen må utvikle seg fra olje til noe annet.

– Vi må samarbeide mer på kryss og tvers innen Norge mot andre regioner og internasjonalt. Allerede er Stavanger-regionen ganske dyktige på dette, men det vil være smart å holde på dette, for å sikre innovasjonskraften, sier forskeren.

– Mangfold sikrer innovasjon, sier Dahl Fitjar, og sier at dette avhenger av hvor åpne holdninger folk og institusjoner har mot folk fra andre kulturer. – Hvis man har et åpen sinn mot andre kulturer sikrer man mer innovasjon.

– Næringsparker må jobbe for å klare og tiltrekke seg kompetansearbeidskraft. Stavanger kan bli mye bedre på å samarbeide med forskningsinstitusjoner, for det vil styrke dem, sier Dahl Fitjar.

– Den endelige konklusjonen er at institusjoner betyr mye. Dette gjelder alle typer institusjoner, sier Dahl Fitjar. Han ønsker seg en mer kosmopolitisk region, både på kultur, næring, offentlige institusjoner og andre organisasjoner.

Les også ‘Forskning, næringsliv, innvandring og myndigheter = suksess

 

Tekst & foto: Ingveig Tveranger