Statoil optimaliserer porteføljen på norsk sokkel
22. oktober 2012

Statoil optimaliserer porteføljen på norsk sokkel

  Statoil ASA, med hovedkontor på Forus, har inngått en avtale om å selge seg ut av Brage-lisensene, selge seg ned i Gjøa og Vega, og kjøpe 15 % eierandel i Edvard Grieg-lisensen nær Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Ifølge børsmeldingen skal transaksjonen realisere verdi og sikre langsiktig vekst på norsk sokkel:

Transaksjonen med det tyske olje- og gasselskapet Wintershall gir Statoil et nettoutbytte på 1.45 milliarder dollar, og er starten på et strategisk samarbeid mellom Statoil og Wintershall.

Beløpet som skal betales av Wintershall inkluderer et betinget verderlag på 100 millioner dollar knyttet til produksjonen på Vega.

– Denne transaksjonen realiserer betydelig verdi for våre aksjeeiere, synliggjør verdien av porteføljen vår på norsk sokkel, og styrker Statoils økonomiske fleksibilitet ytterligere. Vi fortsetter arbeidet med å optimalisere porteføljen vår, investerer i kjerneområder og utnytte vår viktigste kompetanse for å støtte opp under vekststrategien, sier Statoils konsernsjef Helge Lund i meldingen.

Wintershall er en etablert aktør på norsk sokkel. Som en del av avtalen overtar Wintershall operatøransvaret for Brage, med forbehold for godkjennelse fra myndigheter.

– Gjennom samarbeidet med Statoil tar vi et stort steg framover mot å realisere vekststrategien vår og utvide våre aktiviteter ved kilden. Dermed kan Wintershall bli en av de ledende produsentene i Norge og den globale porteføljen balanseres mer effektivt, sier Rainer Seele, styreleder i Wintershall.

Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2013. Statoils produksjon fra de solgte lisensandelene i første halvår 2012 er 39 kboed. Avtalen forventes å bli fullført i andre halvdel av 2013, under forutsetning av godkjennelse fra myndighetene.

Optimalisering av porteføljen på norsk sokkel
Transaksjonen bidrar til å oppfylle viktige byggesteiner i Statoils strategi om å revitalisere norsk sokkel ytterligere med fat av høy verdi, og skape verdi gjennom aktiv porteføljeforvaltning.

– Norsk sokkel er og vil fortsatt være en bærebjelke for selskapet vårt. Ved å utvikle nye felt og øke oljeutvinningen, har vi ambisjoner om å fortsette å produsere mer enn 1,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag i Norge i 2020. Denne transaksjonen tilrettelegger for en mer balansert portefølje på norsk sokkel og posisjonerer oss for ytterligere vekst, sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, i meldingen.

Konsoliderer posisjonen i Johan Sverdrup-området med nye lisensandeler
Ved å gå inn i Edvard Grieg-lisensen (tidligere Luno) konsoliderer Statoil sin posisjon som den største aktøren på Utsirahøyden. Statoil har nå eierandeler i alle funn i dette området: Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Dagny og Ivar Aasen.

– Norsk sokkel er en olje- og gassregion i verdensklasse, og med et gigantfunn som Johan Sverdrup har Utsirahøyden vist seg å være ett av de mest prospektive områdene. Tilføyelsen av Edvard Grieg til porteføljen styrker vår industrielle posisjon for langsiktig verdiskapning i dette området ytterligere. Utvikling av Utsirahøyden blir en av de største oppgavene for Statoil i flere tiår framover, sier Michelsen.

Inngår samarbeid
Som en del av transaksjonen har Statoil og Wintershall undertegnet intensjonsavtaler (MoU) for å skape en bredere plattform for samarbeid, blant annet prosjekter og forskning innen økt oljeutvinning (IOR).

– Disse avtalene er starten på et langsiktig strategisk og teknologisk samarbeid mellom våre to selskaper. Sammen skal vi utvikle ny kompetanse og teknologier for å øke verdiskapningen på norsk sokkel og internasjonalt, sier Lund.

– Gjennom forskningssamarbeidet for å øke utvinningen fra oljefelt og undersøke bruk offshore av innovative teknologier utviklet av Wintershall og BASF ønsker vi å øke verdiskapningen, sier Seele.

I tillegg er partene blitt enige om å samarbeide innen forskning på ukonvensjonelle hydrokarbonforekomster. Som en del av dette samarbeidet får Statoil 49 prosents andel i Wintershall-lisensene Rhineland og Ruhr i Tyskland.

Operatørskifte på Brage
Som en del av avtalen overtar Wintershall operatørskapet for oljefeltet Brage 1). Dette feltet er utbygd med en integrert bolig-, prosesserings- og boreinstallasjon, og med omkring 150 ansatte til havs og på land.

– Gjennom ambisjonen om å bli ny operatør for Brage tar vi et stort steg framover i satsingen på å øke Wintershall-operert produksjon i Norge. Vi ønsker å være aktiv og investere på norsk sokkel på lang sikt, etablere oss som partner og påta oss ansvar. Wintershall fokuserer på hele E&P-levetiden. Vi har tro på potensialet som norsk sokkel utgjør, sier Bernd Schrimpf, administrerende direktør for Wintershall Norge AS.

Statoil og Wintershall vil ifølge meldingen samarbeide tett for å sikre en sikker og effektiv overføring av operatørskapet for Brage. Transaksjonen fører ikke til oppsigelser.

 

Personbilde: Konsernsjef Helge Lund, Statoil (Foto: Trond Isaksen / Statoil )

Kilde: Børsmelding fra Statoil