Starter identitetsbyggingen: Nå skal Forus på kartet!
29. august 2012

Starter identitetsbyggingen: Nå skal Forus på kartet!

Forus-samarbeidet styrkes og iverksetter arbeidet med å sette Forus på kartet som nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter.

Presseinformasjon
Forus, 29. august 2012

Eiendomsaktører med interesser på Forus tok tidligere i år initiativ til et samarbeid om merkevarebygging av området som regionalt, nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter. Bakteppet er at næringsområdet vokser kraftig, og på sikt skal transformeres gjennom storsatsing på infrastruktur, næringsbygg, boliger og grøntarealer.

Første planleggingsfase er gjennomført og en kommunikasjonsstrategi skal settes ut i livet. Det er utviklet en ny visuell profil og nye websider for området, som lanseres på samme tid som den internasjonale energimessen ONS 2012 går av stabelen i Stavanger, 28.-30. august.

Positive effekter av sterkere merkevare

Nå starter et langsiktig arbeid med å sette Forus og områdets betydning tydeligere på kartet og synliggjøre kompetansen, innovasjonen og verdiskapningen. Dette vil foregå fra dag til dag i et langsiktig perspektiv gjennom kanaler som web, sosiale medier, PR og markedsaktiviteter.

Økt kjennskap og en sterkere merkevare skal bidra til økt stolthet ved å drive virksomhet eller jobbe i området, stimulere til lokal alliansebygging og synergier, tiltrekke spennende virksomheter og kvalifisert arbeidskraft fra inn- og utland og bygge forståelse for nødvendige rammevilkår.

– Som den nye logoen signaliserer er Forus i sentrum av begivenhetene, i en region som forventes å øke med 60.000 arbeidsplasser innen 2040. Gjennom målrettet, langsiktig arbeid skal vi øke kjennskapen om hva Forus er og skal bli, sier Stein Racin Grødem, talsperson i samarbeidet.

Deltaker nummer 10
Parallelt med lanseringen har Tvedt-sentret meldt seg inn som deltaker nummer 10 i samarbeidet. Tvedt-senterets eiendom sentralt i Lagerveien er på 50 mål bebygd med 50.000 kvm. Handelsarealene utgjør ca 40.000 kvm og huser blant annet 28 butikker. De resterende arealene utgjør Livings sentrallager og 1.000 kvm kontorlokaler.

– Tvedt-senteret er en betydelig eiendomsaktør og utgjør en viktig del av handels- og servicetilbudet på Forus. Vi er derfor glade for å få dem med som deltakere i samarbeidet, sier Grødem.

Inviterer flere med
Samarbeidspartnerne, som samlet representerer cirka 1 million kvm eksisterende og planlagte bygg på Forus, håper enda flere store og små eiendomsaktører slutter seg til. Foruten Tvedt-senteret består samarbeidet så langt av Tjelta, Base Property, Seabrokers, Trallfa Eiendom, Kanalsletta Utvikling, Norwegian Property, NCC Property Development, 2020park og Forus Næringspark.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet
Telefon: 924 36 228
E-post: stein.racin.grodem@forus.no
Web: www.forus.no
Fakta-/bakgrunnsinformasjon:

Om Forus:
Forus er blant Norges største og raskest voksende næringsområder og et regionalt, nasjonalt og internasjonalt senter for verdiskapning. Mer enn 1 000 000 kvadratmeter næringseiendom huser over 2.500 virksomheter og deres nær 40.000 ansatte. Flere av Norges største bedrifter er representert på Forus. Området er en internasjonal smeltedigel av kompetanse, innovasjon og verdiskapning, og en av Nord-Europas ledende olje- og energiklynger. Strategisk beliggende som knutepunktet mellom Stavanger, Sandnes og Sola, er Forus et hjerte i en region i rivende utvikling. Private og offentlige aktører samarbeider om visjoner og planer for en fremtidsrettet og bærekraftig modernisering og transformasjon. Storsatsing på infrastruktur, kommunikasjon, boliger og grøntarealer skal gjøre Forus til et godt sted å arbeide, bo og leve i.

Forus-samarbeidet:
Langsiktig samarbeid mellom eiendomsaktører med interesser i Forus-området. Etablert i mars 2012 med formål å drive langsiktig, enhetlig identitetsbygging og markedsføring av Forus. Per august 2012 består deltakerne av:

NCC Property Development AS utvikler og selger kommersielle eiendommer i Norden og Baltikum. Har for tiden betydelig fokus på Stavanger-regionen og har i februar startet byggingen av første byggetrinn i kontorprosjektet Stavanger Business Park på Forus. Første trinn er på ca 9.200 kvm og vil etterfølges av i alt 5 byggetrinn på totalt ca 40.000 kvm kontorer.

Seabrokers Eiendom AS eier og forvalter et tomteområde på 240.000 kvm på Forus. Har pr i dag ca. 170.000 kvm ferdigstilt eiendom og ca. 100.000 kvm under prosjektering i området. Seabrokers Eiendom er en del av Seabrokers Group, som har virksomhet innen skipsmegling, utvikling og drift av eiendom, entreprenørskap, havovervåking og sikker løfthåndtering.

Trallfa Eiendom er en del av Trallfa gruppen, med virksomhet innen eiendom og finans. Utvikler næringseiendom i Stavanger- og Sandnes-området. Har de siste årene utviklet ca 70.000 kvm næringseiendom på Forus. Har i dag ca. 17.000 kvm bygg i området, samt 2.500 kvm under utvikling.

Base Property AS er en regional eiendomsutvikler med fremtidsrettet fokus. Base Property har de siste årene ferdigstilt 40.000 kvm med handel -, kontor- og verkstedslokaler på Forus. Selskapet har 20.000 kvm under bygging og er for tiden involvert i nye prosjekter tilnærmet 75.000 kvm næringseiendom i Forus-området.

Kanalsletta Utvikling AS er et prosjektselskap med betydelige tomtearealer og utviklingsplaner på Forus. Eies i fellesskap av K2, Petromaster Invest og Kruse Smith. Samlet utbyggingspotensial på Forus er 72.000 kvm fordelt på 6-8 byggetrinn. Første trinn på ca. 15.000 kvm er igangsatt og blir ferdigstilt i løpet av 2013.

Norwegian Property er et rendyrket kontoreiendomsselskap som driver utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av 46 sentrale eiendommer i Oslo og Stavanger-regionen. Har 8 eiendommer i Stavanger-regionen, hvorav 6 kontoreiendommer med totalt bruttoareal på over 70.000 kvm på Forus.

2020park disponerer og driver langsiktig utvikling av et tomteareal på ca 120.000 kvm på Forus. Første bygg, ”2020-01”, på ca 26.500 kvm kontorer, er under bygging og ferdigstilles i løpet av 2012. Innflytting starter i september 2012. 2020-01 vil miljøsertifiseres iht. til BREEAM-programmet og oppnå nest høyeste klasse som er Excellent. Totalt planlegges 2020park utviklet til ca 220.000 kvm fordelt på kontor, service og handel. I tillegg planlegges ca 300-600 boliger.

Forus Næringspark AS eies av kommunene Sandnes, Stavanger og Sola, og har siden etableringen i 1968 vært den ledende utvikleren av næringstomter i regionen. Selskapet kjøper opp råmark, legger til rette infrastruktur og lager reguleringsplaner i pakt med kommunale planverk, så næringsdrivende får byggeklare tomter.

Tjelta AS er en av distriktets største eiendomsutviklere og -forvaltere. På Forus har selskapet eksisterende eiendommer og planlagte utviklingsprosjekter på totalt ca 215.000 kvm. Blant disse er fire eksisterende næringsbygg på totalt nær 30.000 kvm i Lagerveien og utviklingsprosjektet C2 Forus, et prosjektert kontorbygg på vel 30.000 kvm.

Tvedt-senteret har 50 mål eiendom i Lagerveien 2, 1, 7 og 9 og denne er bebygd med cirka 50.000 kvm. Handelsarealene utgjør cirka 40.000 kvm. De resterende arealene utgjør Livings sentrallager og 1.000 kvm kontorlokaler.