Stadig flere til grønne 2020park
20. mars 2020

Stadig flere til grønne 2020park

Nærhet til kollektivtilbud og storsatsing på bærekraft tiltrekker stadig flere til 2020park. Nå har Competentia, Sumitomo og Sekal flyttet inn og Håmsø Patentbyrå signert leieavtale.

– Det er veldig gledelig at bærekraftsatsingen vår tiltrekker stadig flere leietakere. Dette er også positive signaler for den videre utbyggingen av området, sier Monica Runestad, daglig leder i 2020park.

Kontorbygget Forusparken 2 på 22.500 kvm er første byggetrinn i storprosjektet og huser leietakere som KPMG, Skanska, Skatteklagenemnda, Forus Næringspark, IBM og mange andre. Etter nyttår har også Sekal, Competentia og Sumitomo flyttet inn med henholdsvis rundt 50, 12 og 3 ansatte. Sekal og Competentia flyttet fra andre lokasjoner på Forus og Sumitomo fra Tananger.

– Forusparken 2 ligger sentralt på Forus og nær kundene våre. Og med høy miljøstandard i alt fra materialbruk og byggemåte til kollektivmuligheter som tog, elbysykler og bussveien rett utenfor, representerer dette en fremtidsrettet lokasjon for oss, sier Sveinung Lofthus, daglig leder i Sekal.

– Vi vurderte flere bygg på Forus og hadde et klart definert behov. 2020park tok imot oss på en veldig positiv måte og viste stor fleksibilitet i forhold til våre behov, sier Espen Ørland i Competentia.

Nylig har også Håmsø Patentbyrå signert leieavtale, og i september flytter de rundt 33 ansatte fra Sandnes sentrum til miljøbygget på Forus øst.

Runestad Investering eier 2020park og kjøpte den tidligere Tou bryggeri-tomten i 2003. Tomten på 120 mål ligger ved Gausel stasjon og den kommende bussveien vil gå rett utenfor. Ferdig utbygd kan hele området bli på totalt 220.000 kvadratmeter – med rundt 12.000 kontorarbeidsplasser, 600 boliger, butikker, cafeer og andre servicetilbud.

–  Vi utvikler i et samfunnsperspektiv og basert på tankegangen om 10-minuttersbyen. Det vil si at man skal kunne bo, leve og jobbe innenfor et område med bare 10-minutters gange for å redusere bilbruken, sier Monica Runestad.

2020park var første lokale utbygger som valgte BREEAM som styringsverktøy for bærekraftig utbygging med gjennomgående miljøfokus i alle faser; prosjektering, bygging, drift og etterbruk. Les mer om 2020park her.

Bilde 1: Monica Runestad
Bilde 2 fra venstre: Jarle Oftedal, Monica Runestad, Terje Hauge og Kjetil Tjensvold i 2020park.
Skissebilde ovenfra: Dark Arkitekter
Skissebilde fra gateplan: Allianse Arkitekter