Seminar om morgendagens Forus – hvilket alternativ skal vi jobbe videre med?
29. april 2016

Seminar om morgendagens Forus – hvilket alternativ skal vi jobbe videre med?

  Tirsdag 3. mai kl. 09.00-12.30 arrangerer IKDP Forus seminar om morgendagens Forus – der alle næringslivsaktører i regionen inviteres for å påvirke utviklingsretningen.

Hvordan passer din bedrift inn i disse tre alternativene? Hvordan jobber din bedrift i framtiden? Hva trenger næringslivet i regionen av Forus i framtiden?

Næringsbyen:
Mer liv mellom byggene og mindre biler. Den blandete bebyggelsen plassert øst på Forus inneholder boliger og næring, barnehager, kafeer, idrett, service og opplevelser rundt byggene. På Forus vest blir det ingen boliger, kun bedrifter bygget tett og høyt, nær busstoppene. Industribedrifter kan plasseres lenger unna holdeplassene på Forus vest.

Næringsparken:
På Forus øst vil det være plass til en del boliger i en blandet bebyggelse med service, skole og barnehager og kontorbedrifter. Forus vest skal ha god plass til bedrifter med industri, lager og laboratorier. Innimellom industribyggene blir det grønne parker som knytter Forus bedre til landskapet rundt.

Forusbyen:
Vi bygger blandingsbyen med boliger, næringsbygg, kafeer, kultur, blågrønne områder, kanaler, barnehager, skoler og ellers alt vi trenger for at en by skal fungere godt og være god å bo i. Rett og slett en ny bydel for næringslivet.

Program
09:00 Velkommen, v/Nina Othilie Høiland, næringssjef Sandnes
09:05 Forventninger til planen for Forus, v/Stein Racin Grødem, administrerende direktør Forus Næringspark
09:20 Innovasjon på Nord-Jæren, v/Ragnar Tveterås, professor Universitet i Stavanger
09:35 Utvikling på Forus, sett med et ungt blikk, v/Ronny Hamre Olsen, regiondirektør SYSCO AS
09:50 Tre utviklingsretninger på Forus, v/Ingrid Nordbø, rådmann Sola kommune
10:15 Gruppearbeid om framtidens næringsliv, v/ Marit Sletteberg Storli, prosjektleder IKDP Forus
11:30 Lunch
12:00 Presentasjon av gruppearbeidene
12:20 Oppsummering, v/Marit Sletteberg Storli
12:30 Slutt

Tid, sted og påmelding:
Tid: 3. mai 2016 kl. 9-12:30
Sted: IPARK, Måltidets hus på Ullandhaug
Påmelding innen 29. april 2016. Klikk her for påmelding

IKDP Forus – hva er det?
Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger har en felles ambisjon om å videreutvikle Forus som et næringsområde av nasjonal og regional betydning. Kommunene har vedtatt å lage en felles interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Planen skal utarbeides i løpet av tre år og har en tidshorisont fram til 2040. Les mer om IKDP Forus på deres nettsider.