Sekal til 2020park
9. oktober 2019

Sekal til 2020park

I februar flytter Sekal fra Vassbotnen til miljøbygget Forusparken 2 i 2020park.  

– Forusparken 2 ligger sentralt på Forus og nær kundene våre. Og med høy miljøstandard i alt fra materialbruk og byggemåte til kollektivmuligheter som tog, elbysykler og bussveien rett utenfor representerer dette en fremtidsrettet lokasjon for oss, sier Sveinung Lofthus, daglig leder i Sekal.

Sekal AS er et internasjonalt teknologiselskap som tilbyr programvareløsninger og ekspertise for sanntidsovervåkning og automatisering av boreprosesser. Selskapet ble etablert i 2011 for å videreutvikle og kommersialisere teknologi utviklet av forskningsinstituttet NORCE og eies av Equinor, Sumitomo Corporation, Saudi Aramco Energy Ventures, SåkornInvest og NORCE.

I Forusparken 2 blir Sekals rundt 50 ansatte naboer med virksomheter som KPMG, Skanska, Skatteklagenemnda, Forus Næringspark, Ocean Installer, Sysco, IBM og mange andre. Bygget har den strenge miljøsertifiseringen BREEAM Excellent.

– Det er meget gledelig at nok en anerkjent virksomhet velger et kontorbygg med miljøstandard langt utover pålagte myndighetskrav, sier Jarl Endre Egeland i 2020park.

2020park var første lokale utbygger som valgte BREEAM som styringsverktøy for bærekraftig utbygging med gjennomgående miljøfokus i alle faser; prosjektering, bygging, drift og etterbruk.

– Satsingen på miljøstandarden BREEAM sikrer at byggets bærekraftige kvaliteter vil vare lenger enn de 10-15 første årene av byggets levetid. Dermed spares huseier og leietaker for fremtidige og kostbare overraskelser. Konklusjonen er at miljøsatsingen er smart for både miljø og lommebok, sier Egeland.